Breaking News

ՀՅԴ Բիւրոյի Երիտասարդական գրասենեակին հրաւէրով 29 սեպտեմբերէն 1 հոկտեմբեր Ընկերվար երիտասարդներու միջազգային միութեան անդամ միջազգային երիտասարդական-քաղաքական կազմակերպութիւններու շուրջ երկու տասնեակ ներկայացուցիչներ կ՛այցելեն Հայաստան եւ ճանաչողական այցելութիւն պիտի տան նաեւ Արցախի Հանրապետութիւն:

ՀՅԴ «նիկոլ Աղբալեան» ուսանողական միութեան վարչութեան ներկայացուցիչ Գէորգ Ղուկասեան, ՀՅԴ Երիտասարդական միութեան արտաքին յարաբերական յանձնախումբի անդամ Սարինէ Աբրահամեան եւ Հայաստան հասած հիւրերէն Իտալիոյ ընկերվարական կուսակցութեան վարչութեան անդամ Ռոզելա Փերա ու Պուլկարիոյ ընկերվար-ժողովրդավարական երիտասարդական կուսակցութեան ատենապետ Տիմիթր Միթեւ տուած են մամլոյ միացեալ ասուլիս մը:

Գէորգ Ղուկասեան իր խօսքին մէջ նշած է, որ իրենց կապերը շատ սերտ են Ընկերվար երիտասարդներու միջազգային միութեան հետ եւ անոր միջոցով է, որ կարելի եղած է յաջողցնել նման նախաձեռնութիւն մը, որուն կը մասնակցին աշխարհի 17 երկիրներու շուրջ 27 պատուիրակներ, որոնք իրենց երկիրներու ընկերվարական, ընկերվար-ժողովրդավարական կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներ են, կան նաեւ հասարակական կազմակերպութիւններէ անդամներ:

Ան յայտնած է, որ 29 սեպտեմբերին երիտասարդները արդէն հանդիպում ունեցած են ՀՅԴ Բիւրոյի անդամ, ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի եւ քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեանի հետ, որ մանրամասնօրէն ներկայացուցած է արցախեան հիմնահարցը: Ան նշած է, որ հանդիպում մը պիտի կայանայ նաեւ արտաքին գործոց փոխնախարար Շաւարշ Քոչարեանի հետ:

«Այնուհետեւ անոնք պիտի մեկնին Արցախ, ուր հանդիպումները բազմաբնոյթ պիտի ըլլան: Նախատեսուած են հանդիպումներ Արցախի քաղաքական ղեկավարութեան հետ: Մասնակիցները պիտի տեսակցին նաեւ Արցախի Մարդու իրաւունքներու պաշտպանին հետ, որպէսզի պատուիրակները ծանօթանան Ազրպէյճանի կողմէ գործադրուած պատերազմական ոճիրներուն», ըսած է Գէորգ Ղուկասեան` աւելցնելով, որ հանդիպումներ պիտի կայանան Արցախի արտաքին գործոց նախարարութեան, ԹՈՒՄՕ-ի մէջ, Արցախի երիտասարդական կազմակերպութիւններու ներկայացուցիչներուն հետ, նախատեսուած են այցելութիւններ Արցախի պատմամշակութային վայրեր:

Իտալիոյ ներկայացուցիչ Ռոզելա Փերա նշած է, որ ասիկա իր առաջին այցելութիւնն է Հայաստան եւ Արցախ: «Կը փափաքիմ աւելի մանրամասն տեղեկութիւններ ունենալ Արցախի տագնապին մասին եւ փոխանցել իմ ստացած տեղեկութիւններս ու գիտելիքները Եւրոպայի միւս երկիրներուն մէջ, որովհետեւ, օրինակ` Իտալիոյ մէջ, շատ քիչ են տեղեկութիւնները Արցախի մասին, նոյնիսկ Արցախի գոյութեան մասին շատ քիչ մարդիկ գիտեն», յայտնած է ան` միեւնոյն ժամանակ նշելով, թէ ինք տեղեակ է տագնապէն, քանի որ քաղաքական գործիչ է եւ լրագրող:

Պուլկարիոյ պատուիրակ Տիմիթր Միթեւ իր կարգին դիտել տուած է, որ ասիկա իր երկրորդ այցելութիւնն է Հայաստան` հրաւէրին համար շնորհակալութիւն յայտնելով Դաշնակցութեան:

«Քիչ առաջ ՀՅԴ գրասենեակին մէջ մեզի մանրամասնօրէն ծանօթացուցին տագնապը: Տեսնելով եւ լսելով Արցախի վերաբերող փաստերը, կը հասկնանք, որ ամբողջ պատմութեան ընթացքին Արցախը եղած է հայաբնակ տարածք, անիկա ազատ, անկախ պետութիւն է` հայ բնակիչներով», նշած է ան եւ օրինակ բերած Քոսովոն, որ արդէն 17 տարի է` ճանչցուած պետութիւն է, իսկ Արցախը աւելի շատ պատմական տուեալներ ունի միջազգայնօրէն ճանչցուելու:

Պատասխանելով «Երկիր»-ի այն հարցումին, թէ արդեօք տեղեա՞կ են, որ Արցախ այցելողները կը դրուին Ազրպէյճանի «Սեւ ցանկ»-ին վրայ եւ չեն կրնար այդ երկիրը այցելել, արդեօք այդ երեւոյթը չի՞ մտահոգեր զանոնք` Տիմիթր Միթեւ ըսած է. «Այո՛, ես տեղեակ եմ, երկու տարի առաջ նոյնպէս այցելած եմ Հայաստան` Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին: Մենք կը տեսնենք, թէ ովքե՛ր են յարձակողապաշտները, ովքեր` անոնցմէ տուժողները: Մենք` իբրեւ ընկերվարականներ եւ ընկերվար-ժողովրդավար կուսակցականներ, կ՛աջակցինք Հայաստանի մեր ընկերներուն, եւ մեզի համար էական չէ, որ մենք ինչ-որ յարձակողապաշտ երկրի մը կողմէ կը դրուինք «Սեւ ցանկ»-ի մէջ, մեզի համար կարեւորը այն է, որ այսօր Արցախի բնակիչները ապրին, մնան իրենց երկրին մէջ, ապահով կեանք ունենան, եւ վերջ ի վերջոյ, ճանչցուի անոնց պետութիւնը»:

Իտալացի պատուիրակը իր կարգին դիտել տուած է, թէ իրեն համար եւս խնդիր չէ, որ կը յայտնուի Ազրպէյճանի «Սեւ ցանկ»-ին մէջ:

Սեպ­տեմ­բե­րի այս օ­րը, 98 տա­րի ա­ռաջ, նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, հան­դի­սա­ւո­րա­պէս բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մա­կան ՝ 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին։

Հ.Յ.Դ. Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րու շար­քին ին­նե­րոր­դը պատ­մա­կան ե­ղաւ ոչ միայն իր գու­մար­ման ՊԱ­Հո­ւան ու­նե­ցած ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան դա­րա­կազ­միկ նշա­նա­կու­թեան ա­ռու­մով, այ­լեւ՝ ­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թիւ­նը նո­ւա­ճած հայ ա­զա­տագ­րա­կան պայ­քա­րի ա­ռաջ­նորդ կու­սակ­ցու­թեան հե­տա­գայ տաս­նա­մեակ­նե­րու կեան­քը հու­նա­ւո­րե­լու ի­մաս­տով։

1919ի ­Սեպ­տեմ­բե­րը յոյ­սե­րու եւ լա­ւա­տե­սու­թեան աս­տե­ղա­յին ՊԱՀն էր հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ ­Հա­յաս­տա­նի նո­րա­գոյն պատ­մու­թեան մէջ։
Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տը ա­ւար­տած էր եւ, ամ­բողջ հին աշ­խար­հին հետ, նաեւ ու յատ­կա­պէս ­Մեր­ձա­ւոր Ա­րե­ւել­քի քա­ղա­քա­կան նոր քար­տէ­սը ձե­ւա­ւոր­ման ու վճռագծ­ման իր փու­լին մէջ կը գտնո­ւէր։

Թէեւ ­Հա­յաս­տանն ու հա­յու­թիւ­նը ծան­րա­գոյն կո­րուստ­ներ կրած էին աշ­խար­հա­մար­տի ըն­թաց­քին՝ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով, բայց կրցած էին յա­րու­թիւն առ­նել ­Մեծ ­Գող­գո­թա­յէն եւ ոչ միայն նո­ւա­ճել ան­կա­խու­թիւ­նը հայ­րե­նի­քի փոքր, բայց աս­տի­ճա­նա­բար ըն­դար­ձա­կո­ւող մա­սին վրայ, այ­լեւ՝ հաս­տա­տուն հի­մե­րով ամ­րապն­դել հա­յոց ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թիւ­նը։
Մա­յիս 1919ին, ­Հա­յաս­տա­նի ա­զա­տու­թեան եւ ան­կա­խու­թեան ա­ռա­ջին տա­րե­դար­ձին ա­ռի­թով, ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նո­րա­կազմ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը, Ալ. Խա­տի­սեա­նի վար­չա­պե­տու­թեամբ, խորհր­դա­րա­նին ներ­կա­յա­ցո­ւած իր քա­ղա­քա­կան ու­ղե­գի­ծին մէջ, ար­տա­յայ­տե­լով ՊԱ­Հո­ւան ընդ­հա­նուր խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը եւ իշ­խա­նու­թեան ղե­կը ստանձ­նած ­Դաշ­նակ­ցու­թեան մէջ տի­րող տրա­մադ­րու­թիւն­նե­րը, ար­դէն հռչա­կած էր ­Միա­ցեալ, Ան­կախ եւ Ա­զատ ­Հա­յաս­տա­նի ուղ­ղու­թեամբ գոր­ծե­լու իր ան­սա­կարկ յանձ­նա­ռու­թիւնն ու ամ­բող­ջա­կան պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը։

Ա­հա նմա՛ն մթնո­լոր­տի մէջ, 27 ­Սեպ­տեմ­բեր 1919ին կա­տա­րո­ւե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան բա­ցու­մը Հ.Յ.Դ. Ին­նե­րորդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին, որ շա­րու­նա­կո­ւե­ցաւ մին­չեւ ­Հոկ­տեմ­բեր ամ­սու ա­ւար­տը։

Ժո­ղո­վը պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ ա­ռա­ջին հեր­թին իր գու­մար­ման ­Պա­հու ա՛յս դի­տան­կիւ­նէն։
Ե­ղաւ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ա­ռա­ջին գե­րա­գոյն ժո­ղո­վը, որ գու­մա­րո­ւե­ցաւ Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի եւ հայ ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թեան պայ­ման­նե­րուն մէջ։

Հ­րաչ ­Տաս­նա­պե­տեա­նի ամ­փո­փու­մով (տես՝ «Հ.Յ.­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը իր կազ­մու­թե­նէն մին­չեւ Ժ. Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով» աշ­խա­տու­թիւ­նը), ժո­ղո­վը ու­նե­ցաւ «ա­մե­նա­լայն ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան պատ­կեր ու յստա­կօ­րէն հա­մազ­գա­յին բնոյթ»։

Ժո­ղո­վին ի­րենց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րով մաս­նակ­ցե­ցան՝

— ­Հա­յաս­տա­նի ու Ա­րե­ւե­լեան ­Բիւ­րո­նե­րը եւ «բո­լոր այն մար­մին­նե­րը, ո­րոնք ի­րա­ւա­պէս գո­յու­թիւն ու­նէին Ու­թե­րորդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի օ­րե­րուն (1914)».

— ­Նաեւ այն մար­մին­նե­րը, «ո­րոնք կազ­մո­ւած էին հնգա­մեա­կի ըն­թաց­քին (­Բա­սէն, Բագ­րե­ւանդ, ­Հարք-Ա­պա­հու­նիք), ինչ­պէս նաեւ ա­նոնք՝ որ կը բխէին ­Հա­յաս­տա­նի նոր ի­րա­կա­նու­թե­նէն (­Խորհր­դա­րա­նա­կան Ֆ­րակ­ցիա, Ե­րե­ւա­նի ­Ներ­կա­յա­ցուց­չա­կան Խոր­հուրդ ե­ւայլն)։
Ժո­ղո­վի նա­խա­պատ­րաս­տու­թեան շրջա­նին, ­Մարտ 1919էն սկսեալ, Հ.Յ.Դ. զոյգ Բիւ­րո­նե­րը «ա­րեւմ­տա­հայ մար­մին­նե­րուն տո­ւած էին յա­տուկ դիւ­րու­թիւն­ներ՝ ի­րենց կազ­մե­րը ամ­բող­ջաց­նե­լու»։

Հ.Յ.Դ. Ին­նե­րորդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի «Ո­րո­շում­նե­րու գրքոյկ»ին հա­մա­ձայն՝ ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան վճռա­կան ձայ­նով 61 եւ խորհր­դակ­ցա­կան ձայ­նով 19 պատ­գա­մա­ւոր­ներ։

Ընդ­հան­րա­պէս քա­ռա­մեայ պար­բե­րա­կա­նու­թեամբ գու­մա­րո­ւող ­Դաշ­նակ­ցու­թեան գե­րա­գոյն հա­մա­գու­մար­նե­րու՝ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րու պատ­մու­թեան մէջ, շու­տա­փոյթ պար­բե­րա­կա­նու­թեամբ յատ­կան­շո­ւած էր ­Չոր­րոր­դէն (1907ին, ­Վիեն­նա) մին­չեւ Ու­թե­րորդ (1914ի ­Յու­լիս, ­Կա­րին) Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րուն գու­մար­ման ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նը։

Եօ­թը տա­րո­ւան ըն­թաց­քին ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ չորս Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­ներ, ո­րով­հե­տեւ Ա­րեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի եւ ­Բուն Երկ­րին հա­մար ծայր աս­տի­ճան բախ­տո­րոշ վե­րի­վայ­րում­նե­րով բնո­րո­շո­ւող տա­րի­ներ էին։

Յատ­կա­պէս Եօթ­նե­րորդ (1913ի Օ­գոս­տոս, ­Կա­րին) եւ Ու­թե­րորդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րը գու­մա­րո­ւե­ցան ի­րար­մէ հա­զիւ 10 ա­միս­նե­րու հե­ռա­ւո­րու­թեամբ։

7րդ Ընդհ. ­Ժո­ղո­վի օ­րե­րուն ­Սի­մոն ­Զա­ւա­րեան տա­կա­ւին կ­’ապ­րէր եւ կ­’ա­ռաջ­նոր­դէր Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ գոր­ծող դաշ­նակ­ցա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը, իսկ ­Ռոս­տոմ հաս­տա­տո­ւած էր ­Կա­րին, ուր­կէ կը հու­նա­ւո­րէր Երկ­րին մէջ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ծա­ւա­լած գոր­ծու­նէու­թիւ­նը։ Հ.Յ.Դ. ­Հիմ­նա­դիր ­Սե­րուն­դի եր­կու ղե­կա­վար դէմ­քե­րու ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, 7րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը քննու­թեան նիւթ դար­ձուց ­Գեր­մա­նիոյ հետ զի­նակ­ցա­բար ընդ­հա­նուր պա­տե­րազ­մի պատ­րաս­տո­ւե­լու Իթ­թի­հա­տի ռազ­մա­տենչ քայ­լե­րը։ Ո­րո­շեց՝ «օ­րի­նա­կան բո­լոր հնա­րա­ւոր մի­ջոց­նե­րով կան­խել զի­նո­ւած ընդ­հա­րում­նե­րը», իսկ ե­թէ պա­տե­րազ­մը ան­խու­սա­փե­լի դառ­նայ՝ «ա­մէն քա­ղա­քա­ցի կը կա­տա­րէ իր քա­ղա­քա­ցիա­կան պար­տա­կա­նու­թիւ­նը ի՛ր պե­տու­թեան հան­դէպ»։

Աշ­խար­հա­մար­տը շու­տով ան­խու­սա­փե­լի դար­ձաւ եւ Իթ­թի­հատ, գիտ­նա­լով հան­դերձ Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­կա­պա­տե­րազ­մա­կան դիր­քո­րո­շու­մը, քա­ղա­քա­կան ա­մէն քայ­լի դի­մեց, որ­պէս­զի տար­հա­մո­զէ ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը եւ, ­Ցա­րա­կան կայս­րու­թեան դէմ թրքա­կան պե­տու­թեան նա­խա­պատ­րաս­տած պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին, թրքա­կան զօր­քե­րու կող­քին ու­նե­նայ հայ ժո­ղո­վուր­դի ա­րեւմ­տա­հայ թէ ա­րե­ւե­լա­հայ հա­տո­ւած­նե­րուն զի­նակ­ցու­թիւ­նը՝ ­Դաշ­նակ­ցու­թեան մի­ջո­ցաւ։ Այդ պատ­ճա­ռով ալ, 7րդ Ընդհ. ­Ժո­ղո­վէն տա­սը ա­միս անց, գու­մա­րո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. 8րդ Ընդհ. ­Ժո­ղո­վը, Ս. Զա­ւա­րեա­նի մա­հէն ետք (­Հոկ­տեմ­բեր 1913) ­Ռոս­տո­մի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, որ միեւ­նոյն պա­տաս­խա­նը տո­ւաւ ­Կա­րին ե­կած ու ժո­ղո­վին ներ­կա­յա­ցած Իթ­թի­հա­տի բա­նագ­նաց­նե­րուն։

Այդ­պէ՛ս, իր 7րդ­ եւ 8րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րու ո­րո­շու­մով, Ա­ռա­ջին Աշ­խար­հա­մար­տի դա­ժա­նա­գոյն տա­րի­նե­րու ըն­թաց­քին, ­Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ստի­պո­ւե­ցաւ զէնք բարձ­րաց­նե­լու՝ միա­ժա­մա­նակ թէ՛ Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քին իթ­թի­հա­տա­կան ե­ղեռ­նա­գոր­ծու­թեան դէմ հայ ժո­ղո­վուր­դին ինք­նա­պաշտ­պա­նու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պե­լու հա­մար, թէ՛ ­Ցա­րա­կան ­Կայս­րու­թեան տա­րած­քին ղե­կա­վա­րե­լու հա­մար ­Հայ ­Կա­մա­ւո­րա­կան ­Շարժ­ման կազ­մա­կեր­պու­մը եւ մաս­նակ­ցու­թիւ­նը ռուս-թրքա­կան պա­տե­րազ­մին, նպա­տա­կադ­րե­լով օգ­նու­թեան հաս­նիլ բուն Երկ­րի հա­յու­թեան փրկու­թեան՝ ստոյգ ցե­ղաս­պա­նու­թեան դէմ…

Աշ­խար­հա­քա­ղա­քա­կան բախ­տո­րոշ այդ վե­րի­վայ­րում­նե­րու խո­րա­պատ­կե­րով՝ Հ.Յ.Դ. 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը ե­կաւ պատ­մա­կան ար­ժե­ւո­րու­մը կա­տա­րե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դին հնգա­մեայ մա­քա­ռու­մին՝ մա­հո­ւան ան­դուն­դը թա­ւալգ­լոր ան­կու­մին եւ հրա­շա­փառ յա­րու­թեան, ո­րուն պսա­կու­մը ե­ղան Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան նո­ւա­ճումն ու հա­յոց ազ­գա­յին պե­տա­կա­նու­թեան կեր­տու­մը։
Դաշ­նակ­ցու­թեան 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը պատ­մա­կան նշա­նա­կու­թիւն ու­նե­ցաւ ոչ միայն հայ ազ­գա­յին-ա­զա­տագ­րա­կան շարժ­ման ա­ւե­լի քան ե­րես­նա­մեայ պայ­քա­րին յաղ­թա­նա­կով պսա­կու­մը ամ­րագ­րե­լու ի­մաս­տով, այ­լեւ՝ հայ քա­ղա­քա­կան մտքի ա­կա­մայ, այլ բռնի երկ­փեղ­կու­մին վերջ տա­լու ա­ռու­մով։ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը Դաշ­նակ­ցու­թեան Ծ­րագ­րէն ջնջեց Ա­րեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի եւ Ա­րե­ւե­լա­հա­յաս­տա­նի հա­մար 1907ի 4րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին ա­ռա­ջադ­րած լայն ինք­նա­վա­րու­թեան քա­ղա­քա­կան ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րը եւ, փո­խա­րէ­նը, ո­րո­շեց ծրագ­րա­յին նպա­տակ ու­նե­նալ «­Միա­ցեալ, Ան­կախ եւ Ա­զատ ­Հա­յաս­տան»ի ի­րա­գոր­ծու­մը։

Հ.Յ.Դ. Ին­նե­րորդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը պատ­մա­կան ե­ղաւ նաեւ ու մա­նա­ւանդ թրքա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ­Հա­յաս­պա­նու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րը պատ­ժե­լու իր ո­րո­շու­մով, որ ամ­րագ­րո­ւե­ցաւ «­Նե­մե­սիս գոր­ծո­ղու­թեան» առ­ջեւ ծրագ­րու­մի եւ կազ­մա­կեր­պու­մի կա­նաչ լոյս բա­նա­լով։

Իր այդ ո­րո­շում­նե­րով՝ նաեւ գա­լի­քի հաշ­ւոյն պատ­մա­կան կա­րե­ւո­րու­թիւն ու­նե­ցաւ 27 Սեպ­տեմ­բե­րի այս օ­րը, 98 տա­րի ա­ռաջ, Ե­րե­ւա­նի մէջ բա­ցո­ւած Հ.Յ.Դ. 9րդ Ընդ­հա­նուր Ժո­ղո­վը։ Ա­զատ, Ան­կախ եւ ­Միա­ցեալ ­Հա­յաս­տա­նի ի­րա­կա­նաց­ման ի խնդիր յա­րա­տեւ պայ­քա­րը հու­նա­ւո­րեց ­Դաշ­նակ­ցու­թեան հե­տա­գայ ու­ղին՝ ­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մը դարձ­նե­լով կի­զա­կէ­տը ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան վար­քա­գի­ծին։

Իսկ 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վի ո­րո­շած «­Նե­մե­սիս գոր­ծո­ղու­թեան» ի­րա­կա­նա­ցու­մով՝ Դաշ­նակ­ցու­թիւ­նը ամ­բող­ջա­պէս լծո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Դա­տի պա­հան­ջա­տի­րու­թեան եր­կա­րա­շունչ պայ­քա­րին, զայն դարձ­նե­լով հայ ժո­ղո­վուր­դի նո­րա­հաս սե­րունդ­նե­րուն ազ­գա­յին ինք­նա­ճա­նա­չու­մի եւ ինք­նա­հաս­տատ­ման ա­նե­րեր կռո­ւանն ու ներշնչ­ման աղ­բիւ­րը։

Հա­յա­պահ­պան­ման եւ հա­յա­կերտ­ման գո­յա­պայ­քա­րին կե­նա­րար ա­կուն­քը։

Վեր­ջա­պէս, Հ.Յ.Դ. 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վը դաշ­նակ­ցա­կան սե­րունդ­նե­րուն վրայ պարտք դրաւ մշա­կու­մը ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան եւ ըն­կեր­վա­րա­կան այն Ծ­րագ­րին ու գոր­ծու­նէու­թեան, ո­րոնք ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան եւ ա­զա­տագ­րու­մի ու­ղին պի­տի հար­թեն ­Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղո­վուր­դին առ­ջեւ, մեր երկ­րի ու ժո­ղո­վուր­դի ա­ռանձ­նա­յա­տուկ պայ­ման­նե­րէն մեկ­նե­լով։

The Armenian girls’ weightlifting team entered the competition at the U15 and U17 European Weightlifting Championships underway in Pristina, Kosovo on Thursday.

Liana Gyurjyan (69kg) captured three gold medals in the U15 Girls Competition, the National Olympic Committee reported.

She lifted a total of 183 kg, registering 78kg in snatch and 105kg in clean and jerk, winning gold for both events.

(Armraio) – The first Armenia-made self-driving electronic car was showcased at DigiTec Expo 2017 technological exhibition that kicked off in Yerevan today.

Gurgen Mardoyan, member of the engineering team that has developed the concept – hopes time will come for its serial production in Armenia.

“Today we witness a revolution in the automotive industry. This is a period when new organizations that offer innovative products have a chance to proceed,” Gurgen Mardoyan told Public Radio of Armenia.

“Tesla is a role model for us. That means small firms in small countries are trying to develop something new to be able to develop.  We have talked to many people and we do hope we’ll succeed,” Mardoyan added.

The 13th annual international DigiTec Expo technological exhibition opened in Yerevan today with a solemn ceremony attended by President Serzh Sargsyan.

Engineering City – a group of about 20 engineers – designed the car in cooperation with a number of well-known foreign companies.

(Armenian Weekly)  – Michigan became the 8th U.S. state to recognize the independent Republic of Artsakh (Nagorno-Karabagh) today, with the overwhelming bipartisan passage of S.R.99, spearheaded by Senator David Knezek (D–5th District). The bipartisan measure calls upon the U.S. to establish economic and cultural ties with the Republic and support peace and stability across the South Caucasus, reported the Armenian National Committee of Michigan (ANC of Mich).

“The Michigan Senate vote for Artsakh independence represents a resounding reaffirmation of our enduring American commitment to democratic self-determination and an equally powerful blow against Azerbaijani President Ilham Aliyev’s ongoing aggression against this peaceful republic,” said ANC of Mich. Chair Lara Nercessian. “Armenians from the Great Lakes State and across the U.S. commend Sen. Knezek and his fellow State Senators for standing strong with the people of Artsakh.”

”Artsakh’s story is a very American story – one of freedom, self-determination, democracy, and peace,” said MI State Senator David Knezek. “Michiganders are proud to join Artsakh in saluting these shared values as we work to expand U.S.-Artsakh cultural and economic ties and support a lasting peace in the region.”

Senate consideration of the Artsakh independence measure, shared live on the ANCA Facebook page, began at the opening of the Sept. 29 session with remarks by Sen. Knezek and an introduction of Robert Avetisyan, Republic of Nagorno-Karabagh Representative to the U.S., who was on hand for the historic vote.

“We would like to thank Senator Knezek for supporting the democratic aspirations of Artsakh and his longtime leadership on the issues of concern to our compatriots living in the Republic,” said Avetisyan. “We are grateful to the ANC of Michigan for their tireless efforts in defending Artsakh’s security and promoting the international recognition of Artsakh. We hope Michigan’s recognition—the eighth U.S. state to do so—will be an example for democratic societies around the world.”

Earlier in the morning, members of the ANC of Mich., Armenian Relief Society (ARS), Hamazkayin Armenian Cultural and Educational Association, and Michigan State House candidate for the 40th District Mari Manoogian joined Senator Knezek, House Representative Klint Kesto (R-39th Dist.) and Avetisyan for a breakfast briefing prior to the vote.

”As a Chaldean-American, I come from a community that has long been persecuted based on religion and ethnicity,” said Rep. Kesto. “I understand the needs and aspirations of the Armenian community, and I stand with the Armenian people in their quest to continue their manifest destiny and freedom as an independent nation and self-preservation.”

Adopted by a voice vote, S.R.99 discusses Artsakh’s historically Armenian roots and Soviet dictator Josef Stalin’s 1921 decision to force the South Caucasus region under Soviet Azerbaijani control. Peaceful efforts by the Artsakh people seeking independence were met with pogroms in Azerbaijan’s capital Baku and the cities of Sumgait and Kirovabad and a six year war for Artsakh independence, which concluded with a tenuous cease-fire in 1994.

“The Armenians of Artsakh remain resolute in their efforts to exercise the right to self-determination and live free from violence and repression, and by recognizing the government of Artsakh, the international community can help put to rest this century-old conflict,” notes the Michigan Senate Resolution.

The measure goes on to call on the “President and Congress of the United States to recognize a free and independent Republic of Artsakh”, and “to strengthen and solidify our country’s economic and cultural relationship with the Artsakh Republic.” It goes on to support Artsakh efforts with the international community to “reach a lasting solution to the existing regional problems and establish peace and stability in the strategically important region of South Caucasus.”

Sen. David Knezek introduces NKR Representative to the U.S. Robert Avetisyan on the MI Senate floor as they vote to recognize Artsakh’s independence

Michigan joins Massachusetts, Rhode Island, Maine, Louisiana, California, Georgia and Hawaii in adopting legislation which supports the independence of Artsakh. The full text of the resolution is available below.

***

Michigan Senate Resolution 99

A resolution to urge the President and Congress of the United States to recognize the Republic of Nagorno-Karabagh, also known as Artsakh, to establish economic and cultural ties with the nation, and to support the peace and stability in South Caucasus.

Whereas, The region of Artsakh is located in the South Caucasus and has historically been Armenian territory. The region is populated by an overwhelming majority of Armenians; and

Whereas, Despite its historical and cultural ties to Armenia, in 1921, Joseph Stalin arbitrarily severed Artsakh from Armenia, and in violation of the national, territorial, and human rights of the Armenian people, the severed region of Artsakh was placed under the administration of Soviet Azerbaijani; and

Whereas, For decades, the Armenian peoples’ peaceful demonstrations for national independence, for individual freedom, and in opposition to the Soviet Azerbaijani repression and discrimination were met with acts of violent repression by Soviet Azerbaijani forces who refused to allow the self-determination of the people of Artsakh. Soviet Azerbaijani’s bloody response resulted in the deaths of ethnic Armenians in Sumgait (Feb. 1988), Kirovabad (Feb. 1988), and Baku (Jan. 1990) and the forced deportation of more than 350,000 Armenians from Azerbaijani. In the aftermath of the Sumgait tragedy, the United States Senate unanimously passed Amendment 2690 to the Fiscal Year 1989 Foreign Operations Appropriations bill (H.R. 4782), concerning the Karabagh conflict and called on the Soviet government to “respect the legitimate aspirations of the Armenian people…” and noted that “dozens of Armenians have been killed and injured during the recent unrests…”; and

Whereas, The people of Artsakh overwhelmingly voted to support independence. On Dec. 10, 1991, despite continued violence against the people of Artsakh, a popular referendum proclaiming an independent republic took place during the disintegration of the Soviet Union. Under the watchful eye of more than 50 international observers, and in full compliance with international standards for a free and fair election, more than 80 percent of eligible voters cast a ballot, and the measure passed with 98 percent in favor. On Jan.6, 1992, the democratically-elected Parliament of Artsakh adopted the Declaration of Independence of the Nagorno-Karabagh Republic; and

Whereas, Despite a cease-fire agreement between the Republic of Artsakh, Azerbaijani, and Armenia that ended years of intense fighting, the security and sovereignty of Artsakh continue to be threatened by regional tension and hostile acts. The Armenians of Artsakh remain resolute in their efforts to exercise the right to self-determination and live free from violence and repression, and by recognizing the government of Artsakh, the international community can help put to rest this century-old conflict; now, therefore, be it

Resolved by the Senate, That we urge the President and Congress of the United States to recognize a free and independent Republic of Artsakh; and be it further

Resolved, That we memorialize the United States government to strengthen and solidify our country’s economic and cultural relationship with the Artsakh Republic and its citizens and continue to promote the humanitarian and economic rehabilitation of the region; and be it further

Resolved, That we support the Republic of Artsakh’s continued efforts within the international community to reach a lasting solution to the existing regional problems and establish peace and stability in the strategically important region of South Caucasus; and be it further

Resolved, That copies of this resolution be transmitted to the President of the United States, the President of the United States Senate, the Speaker of the United States House of Representatives, and the members of the Michigan congressional delegation.

PanARMENIAN – The feature film “The Last Inhabitant”by Armenian filmmaker Jivan Avetisyan about the ongoing conflict in Nagorno Karabakh (Artsakh) was named the best feature film by the Scandinavian International Film Festival in Finland.

“The SCIFF will launch on October 25, “The Last Inhabitant” is set to screen on October 28 to close the festival,” the movie’s official Facebook page said in a post.

As reported earlier, the film is playing in select theaters in Los Angeles, California.

Avetisyan’s eighth feature film, “The Last Inhabitant” centers around Abgar, the only Armenian of Christian faith left in the village of Gyurjevan, now devastated and in near ruins, after everyone else has been deported. Because of his skills as a stonemason, he is assigned to help build a mosque by the Azeri occupants. He also has to take care of his daughter Yurga, traumatized after witnessing her husband’s murder. As the situation deteriorates around them with increasing enemy danger and lack of food, they find solace in their memories of an idealized past, when peace and happiness still prevailed. The last resort for those who have not much to hope for. With its often elegiac and poetic approach the film is able to achieve a touching portrait of survival and at the same time humanizing the protagonists and their fate, how tragic it may be.

Czech student Karina Movsesjan, who is of Armenian descent, received one of the first three prizes of the EU Contest for Young Scientists on Tuesday, September 27, the European Commission has said, according to Prague Daily Monitor.

The international jury appreciated the biochemical research into the mutation of protein RAD51 for which she also received prizes in the Czech Republic last November and in the United States this year.

Movsesjan, 18, studies biochemistry at Masaryk University in Brno.

She uncovered a mechanism that may cause cancer, and shared first prize and the reward of 7000 euros with students from Switzerland and Canada.

The EU Contest for Young Scientists was attended by 146 participants aged 14-20. The contest was held for 29th time, the first in 1989.

Հովանաւորութեամբ Գերաշնորհ Տ. Բաբգէն արք. Չարեանի, կազմակերպութեամբ Ազգային վարչութեան եւ համագործակցութեամբ ՀՅԴ կեդրոնական կոմիտէին, շաբաթ, 4 մարտ 2017-ին, առաջնորդարանի դահլիճէն ներս տեղի ունեցաւ հայեցի դաստիարակութեան նուիրուած խորհրդաժողով մը, մասնակցութեամբ՝ Ազգային վարչութեան, ՀՅԴ կեդրոնական կոմիտէին, Համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միութեան, Հայ օգնութեան միութեան եւ Հայ մարմնակրթական ընդհանուր միութեան շրջանային վարչութիւններուն, Թորոնթոյի ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ եւ ինչպէս նաեւ Մոնթրէալի Ս. Յակոբ ազգային վարժարանի կրթական մարմիններուն, տնօրէններուն եւ հայեցի դաստիարակութեան պատասխանատուներուն։

Համագանատական մակարդակի վրայ գումարուած սոյն խորհրդաժողովը նախ քննարկեց «հայեցի դաստիարակութիւն» հասկացութիւնը ու առկայ դժուարութիւնները, ապա որոշեց կեանքի կոչել կեդրոնական մարմին մը, ուսումնասիրելու ընդհանրապէս հայեցի կրթութեան ու մասնաւորապէս հայերէն լեզուի ուսուցման խնդիրները՝ Գանատայի առանձնայատկութիւններու հիման վրայ եւ գործնական որոշումներու յանգելու համար, որպէսզի ազդու կերպով կարենանք դիմագրաւել այսօրուան մեր մարտահրաւէրները։

Ազգային վարչութեան, ՀՅԴ կեդրոնական կոմիտէին ու երեք միութիւններու շրջանային վարչութիւններուն կողմէ նշանակուեցաւ Հայեցի դաստիարակութեան կեդրոնական մարմինը՝ բաղկացած տիկին Մարալ Հասըրճեանէ եւ տեարք Վրէժ-Արմէն Արթինեանէ, Հայկ Աֆարեանէ, Սեւակ Գիւփէլեանէ եւ Վիգէն Թիւֆէնքճեանէ, ու իր անդրանիկ հանդիպումը գումարեց 19 օգոստոս 2017-ին, ազգային առաջնորդարանէն ներս, իր օրակարգին վրայ ունենալով առաջին հերթին հետեւեալ կէտերը.

Այս մարմինի գործունէութիւնը պիտի զարգանայ գործակցութեամբ բոլոր կրթական հաստատութիւններու պատկան մարմիններուն, տնօրէնութեանց ու անձնակազմերուն, ինչպէս նաեւ մեր կազմակերպութիւններուն, որոնց հետ պիտի մշակուին յառաջիկայ աշխատանքները։ Հայեցի դաստիարակութեան կեդրոնական մարմինը մօտ ատենէն կապ պիտի հաստատէ բոլորին հետ, եւ առ այդ կոչ կ’ուղղենք բոլորին, որ անվերապահ կերպով աջակցին անոր՝ յանուն հայեցի դաստիարակութեան վերելքին։

Գանատայի Հայոց թեմի ազգային առաջնորդարան

ՀՅԴ Գանատայի կեդրոնական կոմիտէ

Համազգայինի Գանատայի շրջանային վարչութիւն

ՀՄԸՄ-ի Գանատայի շրջանային վարչութիւն

ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանային վարչութիւն

Գանատայի ծերակոյտի վերջին նիստին, կառավարութեան ուղղուած հարցադրումներու օրակարգի ծիրէն ներս, Պահպանողական կուսակցութեան անդամ Լիօ Հուսաքոս Հայաստանի մէջ գանատական դեսպանատուն հիմնելու Ազատական կուսակցութեան խոստումին առնչութեամբ հարց ուղղեց։ Ան յատկապէս շեշտեց, որ կառավարական դահլիճին մաս կազմող ժառանգութեան նախարար Մելանի Ժոլի վերոնշեալ խոստումը տուած էր Գանատայի հայ համայնքին ընտրարշաւի ընթացքին։

Հուսաքոսի հարցին պատասխանեց Ծերակոյտին մէջ իշխող Ազատական կուսակցութեան ներկայացուցիչ Փիթըր Հարտըր, որ յայտնեց, թէ Գանատայի կառավարութիւնը ցարդ Հայաստանի մէջ դեսպանատուն հիմնելու որոշում չէ կայացուցած։

Congresswoman Tulsi Gabbard (HI-02) last week traveled to Armenia on an official, bipartisan diplomatic trip as a member of the U.S. House of Representatives Foreign Affairs and Armed Services Committees, and as a member of the Congressional Armenian Caucus.

“I traveled to Armenia and Nagorno-Karabakh with a bipartisan group of congressional colleagues to hear and see firsthand the challenges and opportunities that exist within Armenia and the region, and identify areas of mutual interest and cooperation that will strengthen the security, economic, and cultural relationships that bind our two countries. Focusing on the priorities of a peaceful, sustainable, and secure region remains the key to deepening the American-Armenian relationship,” Congresswoman Tulsi Gabbard said after the trip.

“The resilience and courage I witnessed in the people of the Nagorno-Karabakh region who remain in an ongoing conflict over their independence, further demonstrates our shared values of freedom, democracy, and self-determination. We must support a diplomatic resolution to this ongoing conflict, such as what has been proposed by the Minsk Group (made up of the United States, France, and Russia), to allow for the people of  Nagorno-Karabakh to exercise their freedom and independence,” Tulsi Gabbard.

“One major issue that continues to be unresolved is global recognition and condemnation of the Armenian genocide. It is unconscionable that the United States government still has not formally recognized and condemned the Armenian genocide.  I stand with Armenians in America and around the world in condemning the Armenian Genocide, and I call on my colleagues to adopt House Resolution 220 so we never forget, or repeat, the suffering endured by the Armenian people,” she added.

“While there is much progress to be made within Armenia, the resilience of the Armenian people, their rich culture, values, and the depth of economic and academic investment I witnessed during my trip leaves me hopeful for the future of Armenia and the region,” the Congresswoman added.

In Armenia, Rep. Tulsi Gabbard met with President Sargsyan, Prime Minister Karapetyan, distinguished members of the Ministry, representatives from Armenia’s National Assembly, Americans of Armenian ancestry, and a wide range of business, academic, and community leaders to discuss areas of mutual interest to strengthen regional and national security efforts, enhance humanitarian assistance for refugees, build economic opportunities, learn about the ongoing conflict and struggle of the people of Nagorno-Karabakh, and to pay tribute to the victims of the Armenian Genocide.

Last year, Hawaii’s State Legislature passed a resolution recognizing the independence of Nagorno-Karabakh and previously, along with 46 other states, passed legislation formally recognizing the Armenian Genocide, and honoring its victims.

PanARMENIAN – Armenian National Film Academy’s submission for best foreign-language film at the Academy Awards this year is Anahit Abad’s drama “Yeva”.

Written and directed by Abad, the Armenian-language film was co-produced by Armenia and Iran and financed by National Cinema Center of Armenia and Farabi Cinema Foundation.

The feature stars prominent actors and actresses from Armenia, such as Narine Grigoryan, Shant Hovhannisyan, Marjan Avetisyan, Rozi Avetisyan, Sergey Tovmasyan, Vrezh Qasuni, Tigran Davtyan, Nanor Petrosyan, Evelina Adamyan, Marat Davtyan, others.

The film centers on Yeva, a young woman, who escapes her influential in-laws with her daughter Nareh, after her husband’s tragic death and takes refuge in one of the villages of Karabakh, Armenia. A complete stranger in the village, the woman is obliged to live her life in disguise.

 

Քոսովոյի մէջ շարունակուող Եւրոպայի ծանրաբարձութեան պատանեկան ախոյեանութեան ծիրին մէջ, 17 տարեկանէն վար դասակարգին մէջ Հայաստանի ներկայացուցիչը` Արմէն Գրիգորեան, երկամարտի մրցումներուն 69 քկ դասակարգին մէջ հանդիսացաւ Եւրոպայի ախոյեան` արձանագրելով 296 քկ (134 եւ 162):

Նոյն դասակարգին մէջ, Ռաֆիկ Յարութիւնեան տիրացաւ պրոնզ մետալին` արձանագրելէ ետք 295 քկ արդիւնք մը (135 + 160):

Նախապէս, 15 տարեկանէն վար դասակարգին

մէջ, Գէորգ Ղահրամանեան (69 քկ) Հայաստանի համար ապահոված էր առաջին ոսկի մետալը:

Իսկ 17 տարեկանէն վար Բաբգէն Բագրատեան (62 քկ) տիրացաւ արծաթէ մետալի, Արա Պօղոսեան (15 տարեկանէն վար)` ոսկի մետալի (50 քկ) եւ Մոնթէ Մխիթարեան (17 տարեկանէն վար, 50 քկ)` արծաթ մետալի:

Share this

Rep. Frank Pallone speaking in Artsakh

WASHINGTON – Representative Frank Pallone, Jr. (NJ-06) stressed Artsakh’s status as a full functioning state after visiting the nation on September 18th in conjunction with an exchange of US and Armenian MPs.

The Congressman helicoptered to Artsakh with Rep. Tulsi Gabbard (D-HI) in the morning, stopped in Shushi to visit a technical school, then drove to Stepanakert to address the Artsakh parliament, followed by lunch with the speaker. He met with the President of Artsakh the day before and received a medal from the government in conjunction with his efforts to recognize Artsakh as an independent republic.

Pallone said that Artsakh deserves international recognition because it legally separated from the Soviet Union, exercising its self-determination with a referendum. It then defended itself in a difficult war and proceeded to set-up a democracy which exercises transparency and has achieved a level of economic development that is remarkable given the forces aligned against the country.

“Shushi is being transformed in one generation from a city that was mostly destroyed to one that has roads, housing and schools that are modern and up to date.  A lot of this is with the help of the Armenian diaspora. I visited a technical school financed primarily by French philanthropists. The students are eagerly learning building and construction trades that will be important to the continued redevelopment of Artsakh. Its facilities and equipment were similar to school in the US,” Pallone said.

“Stepanakert looks almost completely rebuilt from the time of the Artsakh War. The Parliament is housed in a new building. Construction continues throughout the city with a new landmark church and completed hospital. I addressed the parliament and met with the speaker separately about the need for the US to play a large role in the Minsk process. The settlement must guarantee that Artsakh remain Armenian as an independent nation or part of Armenia. We also discussed the extent to which Azerbaijan continues its military buildup with its oil reserves and receives advanced equipment from other countries.

“The Armenian Caucus members intend to follow-up in Congress to see how we can cut off assistance to Azerbaijan, as long as they continue military action against Artsakh. We will push for conference building measures with Azerbaijan that might prevent an unintended war. We will also seek continued US aid to eliminate land mines and promote economic development in Artsakh,” Pallone concluded.

“We join with friends from across New Jersey and around the United States in welcoming Congressman Pallone’s most recent visit to Artsakh and thanking him for his tireless advocacy for the sovereignty and security of this proud republic,” said Dr. Artur Martirosyan of ANCA Eastern Region. “We look forward to continuing to work with him and his Congressional Armenian Caucus colleagues on the broad array of Armenian American policy priorities they champion as we expand the U.S.-Armenia and U.S.-Artsakh relationships.”

(Armradio) – A UK delegation led by Minister of State for Europe and the Americas Alan Duncan visited the Tsitsernakaberd Memorial in Yerevan today.

The Minister laid a wreath at the memorial to innocent victims and honored their memory with a minute of silence.

Alan Duncan then toured the Armenian Genocide Museum Institute (AGMI) accompanied by AGMI Deputy Director Lusine Abrahamyan.

The Minister left a note in the Guest Book.

Սեպտեմբերի 27-ին ՀՀ Սփիւռքի նախարարութեան մէջ տեղի ունեցաւ Սուրիոյ խորհրդարանի անդամ, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Բերիոյ Հայոց թեմի Ազգային առաջնորդարանի խօսնակ Ժիրայր Րէյիսեանի «100 նուիրեալներ Ցեղասպանութեան օրերուն հայ ժողովուրդի օտարազգի բարեկամներէն» գրքի շնորհանդէսը:

Ողջույնի խոսքով հանդէս եկաւ ՀՀ Սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեանը, որ իր խօսքին մէջ նշեց. «Ժիրայր Րէյիսեանի այս գիրքը մեծագոյն նուէրն է հայ ժողովուրդին, քանի որ աշխատատութեան մէջ տեղ գտած են 100 մարդասէր և հայասէր օտարազգի անհատներու անուններ, որոնք Հայոց ցեղասպանութեան ժամանակ, անտեսելով ամէն վտանգ ու դժուարութիւն, ձեռք մեկնեցին օսմանեան եաթաղանին զոհ գացող հայ ժողովուրդին: Րէյիսեանի պապը նոյնպէս փրկուած է Հայոց ցեղասպանութենէն»:

Գրքի հրատարակումը արժևորեց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Բերիո Հայոց թեմի առաջնորդ Բարձրաշնորհ Շահան արք. Սարգիսեանը: Ան նշեց, որ հակառակ սուրիական պատերազմին ու տագնապին՝ համայնքը մնաց տոկուն: Ան նաեւ շնորհակալութիւն յայտնեց Սփիւռքի նախարարութեան՝ գրքի տպագրական աշխատանքները նախաձեռնելու և շնորհանդէսը կազմակերպելու համար:

Այնուհետև ելոյթ ունեցաւ «100 նուիրեալներ Ցեղասպանութեան օրերուն հայ ժողովուրդի օտարազգի բարեկամներէն» գիրքին մէջ տեղ գտած անհատներէն մէկուն՝ Նորվեկիացի միսիոներուհի Պոտիլ Կատարինէ Պիոռնի թոռը՝ Եուսի Պիոռնը: Ան շնորհակալութիւն յայտնեց Ժիրայր Րէյիսեանին իր մեծ մօր կատարած աշխատանքը և հայ ժողովուրդին նուիրումը չմոռանալու և 100 անհատներուն մէջ ներառելու համար:

Հանդիպման աւարտին ելոյթ ունեցաւ գրքի հեղինակը՝ Ժիրայր Րէյիսեանը: Ան նշեց, որ աշխատութիւնը նուիրած է իր մեծ հօր՝ Մարուքէ Սինանեանի յիշատակին, որ փրկուելով թրքական եաթաղանէն՝ ի վերջոյ հաստատուած է Հալէպ։

Toronto, ON – September 25, 2017 – Prime Minister Justin Trudeau praised Lugaro, Vancouver’s local jeweller, during Gateway ’17, a conference hosted by Chinese e-Commerce giant Alibaba.

Trudeau urged Canadian small- and medium-sized businesses to explore the US$5 trillion retail opportunity in China and shared a story of Lugaro’s recent success with Alibaba:

“Consider also a success of Canadian Jewellery retailer, Lugaro. A vertically integrated business with a handful of locations in British Columbia.” “Selling other 300 jewellery pieces on Alibaba, the uptake was tremendous with many items selling out completely.”

Jewelry chain was singled out by Trudeau in his keynote as a company open to innovation and trying new things in the China market. The vertically integrated company, founded and run by Steve Agopian and his family, recently ventured into the China market via Taobao Global. In a three-day debut that included live-streaming from Canada by three Chinese bloggers, Lugaro sold 300 pieces from their popular $488 and $888 Canadian Diamond Collections.

The sold-out event, Gateway ’17, had 3,600 Canadian companies signed up to attend today’s conference. Canadian politicians from all three levels of government were in attendance, including Prime Minister Justin Trudeau, Ontario Premier Kathleen Wynne, Toronto Mayor John Tory and The Honourable François-Philippe Champagne, Minister of International Trade (Right: with Lugaro Founder and President, Steve Agopian).

I’ve always believer in acting locally and thinking globally. Vancouver is an International city. I have employees and friends from all parts of the world,” Agopian said. “Furthermore, if you are a Canadian business, why not expand into China? It’s a good opportunity to showcase our business and expand our market reach.”

“I was pleasantly surprised by the numbers,” Lugaro’s Steve Agopian said, noting he picked up some important insight on day three of Lugaro’s launch on Alibaba’s Taobao Global platform. Results were staggeringly good, with over 300 pieces of jewelry retailing around C$500 and C$1,000 sold to Chinese customers and several items selling out completely.
Agopian said he went with “entry-level” jewellery for his first venture into China. “At entry level, there is fine jewelry that satisfies all the events of life – engagements, gift-giving, Valentine’s, Mother’s Day,” Agopian said. “I said, ‘let’s start entry-level. I don’t want to tackle the high end at this point in time.’”

 

Armenian chess grandmaster Levon Aronian won the FIDE World Cup. Aronian was competing against chinese Ding Liren in the FIDE ( Fédération Internationale des Échecs – World Chess Federation) World Cup final, held in Tbilisi. With 4 points, Aronian became World Champion again after 12 years. The tie-break rounds were the decisive part in the final as both chess players had 2 points after 4 classic rounds.

Aronian won both rounds of the tie-break. Aronian is the first chess player in the world to win the World Cup for the second time.

Aronian has qualified for the 2018 March 10-28 Candidates tournament in Berlin.

Welcome

...