ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2017-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի սեպտեմբերի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Նշենք, որ այս թիւը հնարաւոր եղաւ 24 էջերով հրատարակել շնորհիւ մոնթրէալաբնակ Թոփճեան եղբայրներու նուիրատուութեան, որոնք Հորիզոն գրականի այս թիւը կը նուիրեն ԱՒԵՏԻՍ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆի (1936-2008) խնկելի յիշատակին։

Բարի ընթերցում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *