Առցանց «Հորիզոն գրական»ի մասին

«Հորիզոն գրական»ի այս կայքը առցանց հրապարակումն է Գանատայի «Հորիզոն» շաբաթաթերթի գրական յաւելուածին, որ 1984-ի դեկտեմբերէն ի վեր կանոնաւորապէս լոյս կը տեսնէ ամսական հերթականութեամբ։

Հորիզոն գրականի նախկին տարիներու թիւերէն մասի մը (2009-էն ի վեր) ելեկտրոնային տարբերակները կրնաք գտնել առցանց, հետեւելով այս կապին։ Պիտի աշխատինք, հետզհետէ, մեր առցանց արխիւը տանիլ դէպի ետ, մինչեւ, օր մը, հասնինք առաջին՝ 1984-ի դեկտեմբերի թիւին։

Խմբագրակազմ

 

Մեր խմբագրական կազմն է.

Աբրահամեան Սիմա

Աբրահամեան Վիգէն (խմբագիր)

Ակներեան Անոյշ

Արթինեան Վրէժ-Արմէն (աւագ խմբագիր)

Աւագեան Հերմինէ (Ստեփանակերտ)

Դւոյեան Սիրանոյշ (Երեւան)

Թիթիզեան Սոնա

Չաքմաքչեան Էլիզա

Պարութճեան Նորա

Տօնապետեան Թամար