Մեր ՕԳՈՍՏՈՍ 2023-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի ՕԳՈՍՏՈՍ 2023-ի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Մեր ՅՈՒԼԻՍ 2023-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի ՅՈՒԼԻՍ 2023-ի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Մեր ՅՈՒՆԻՍ 2023-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի ՅՈՒՆԻՍ 2023-Ի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Ձայնը խրամատներէն

Այս թիւով կը ներկայացնենք երկու նահատակ ազատամարտիկ-բանաստեղծներու ստեղծագործութիւններէն նմուշներ. Կոմիտաս Յակոբեան զոհուեցաւ Արցախան առաջին պատերազմին, իսկ Հայասէր Յովսէփեան՝ 44-օրեայ վերջին պատերազմին։ Ի դէպ, վերջինիս գրութիւններէն այլ նմուշներ տուած էինք մեր նոյեմբեր 2020-ի թիւով։

Հորիզոն գրական

Մեր ՄԱՅԻՍ 2023-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի ՄԱՅԻՍ 2023-ի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Մեր ԱՊՐԻԼ 2023-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի ԱՊՐԻԼ 2023-ի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Ապրիլ 2023-ի  թիւով կ՚անդրադառնանք ընթացիկ 28 փետրուարին մեզմէ հեռացած Արցախի գրողներու միութեան նախագահ Վարդան Յակոբեանի վաստակին, որպէս գրող եւ որպէս ազգային գործիչ։ Հրաչեայ Բեգլարեանի գրութիւնը գրուած է 2008-ին, գրողի 60-ամեակին առթիւ, եւ ցարդ անտիպ էր (Բեգլարեան ինք մահացաւ 2009-ին)։ Կու տանք նաեւ բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու, դոցենտ Ամալիա Գրիգորեանի գնահատականը Յակոբեանի գրականութեան մասին, ինչպէս նաեւ մի քանի նմուշ իր բանաստեղծական վաստակէն։

Բարի ընթերցում։

Մեր ՄԱՐՏ 2023-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի մարտ 2023-ի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։