ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ — Խոկումներ/Գրիգոր Նարեկացիի »Մատեան Ողբերգութեան«ի Ընթերցմամբ, Ա. Տետր

Հեղինակ՝ Գառնիկ Աւ. Քհնյ. Գոյունեան, Մոնթրէալ, 2022, մեծադիր 48 էջ:

ԲԱԲԳԷՆ ԹՕՓՃԵԱՆ

Նոր լոյս տեսած ու ճաշակաւոր տպուած այս տետրը չորրորդն է Արժ. Տ. Գառնիկի տետրաձեւ հրատարակութիւններուն: Նախկիններն են՝ «Արամ Ա./Հայ Աստուածաբանական Մտքի Վերանորոգման Համար» (Մոնթրէալ, 2005, Հորիզոն Յաւելուած), Ալեքսանդր Շմեմանի «’’Հայր մեր’’/Բացատրութիւն» (Մոնթրէալ, 2020), եւ «Հաւատքի Հանգանակ (Բացատրութիւն)» (Մոնթրէալ, 2021): «Խոկումներ»ը ձօնուած է Continue reading “ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ — Խոկումներ/Գրիգոր Նարեկացիի »Մատեան Ողբերգութեան«ի Ընթերցմամբ, Ա. Տետր”

ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ — Ալեքսանդր Շմեման, ՀԱՒԱՏՔԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿ / ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ,

Յառաջաբան եւ թարգմանութիւն Գառնիկ աւ. քհ. Գոյունեանի, Մոնթրէալ, 2021, 40 էջ

ԲԱԲԳԷՆ ԹՕՓՃԵԱՆ

Ռուս-օրթոտոքս աւագ քահանայ Ալեքսանդր Շմեմանի վաստակէն երկրորդն է ասիկա, որ Տ. Գառնիկ մեզի կը ներկայացնէ, իրագործելով տարի մը առաջ աստուածաբանին «Հայր մեր»-ի բացատրութեան հրատարակման օրը՝ գրախօսողիս իր տուած բանաւոր խոստումը:
Ս. Գիրքի պատմագիտութենէն գիտենք, թէ Յիսուս Քրիստոս իր քարոզութիւնները բերանացի կատարած էր միայն եւ որեւէ գրուածք չէր ձգած: Վարդապետին առաքեալները անոր ուսուցումները նոյնպէս քարոզեցին, անոնցմէ մի քանին՝ նաեւ նամակագրութեամբ: «Սակայն առաքեալներն ալ հաւատացեալներուն պաշտօնական եւ լիակատար Continue reading “ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ — Ալեքսանդր Շմեման, ՀԱՒԱՏՔԻ ՀԱՆԳԱՆԱԿ / ԲԱՑԱՏՐՈՒԹԻՒՆ,”

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ՝ ՀԱՅ ԵՒ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՓՈՐՁԸ ՓԼՈՐԵՆՏԻՈՅ ՄԷՋ ԵՒ “DECRETUM PRO ARMENIS” ԿԱՄ »ՀՐԱՀԱՆԳ ԱՌ ՀԱՅՍ« ԿՈՆԴԱԿԸ

ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆՅ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ, ԵՐԵՒԱՆ, 2020, 92 ԷՋ, »ՍԻՓԱՆ« ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱՏՈՒՆ, ԼԻԲԱՆԱՆ
ԲԱԲԳԷՆ ԹՕՓՃԵԱՆ

Փոքր ծաւալով, բայց հարուստ ուսումնական բովանդակութեամբ լոյս տեսած է դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեանի նշեալ նորատիպ երկասիրութիւնը:
Հատորին հրատարակութեան շարժառիթը եղած է յիշեալ նիւթին մասին գերմաներէն լեզուով դասախօսութիւն մը Ֆրիպուրկի Continue reading “ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ՝ ՀԱՅ ԵՒ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ ԿԱԹՈԼԻԿ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐՋԻՆ ՓՈՐՁԸ ՓԼՈՐԵՆՏԻՈՅ ՄԷՋ ԵՒ “DECRETUM PRO ARMENIS” ԿԱՄ »ՀՐԱՀԱՆԳ ԱՌ ՀԱՅՍ« ԿՈՆԴԱԿԸ”

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ — ՀԱՅ ԼՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ

ԲԱԲԳԷՆ ԹՕՓՃԵԱՆ

Ան ծնած է Պարսկաստանի Շիրազ քաղաքը 1750 թուականին: Սկզբնական իր կեանքին մասին սակաւ են մեր ծանօթութիւնները: Թէեւ ան ճանչցուած է ու կը կրէ Շմաւոնեան մականունը, սակայն իր տպարանէն լոյս տեսած 1789-90-ի «Նահատակաբանութիւնը կոյս Մարիանէի» վերահրատարակուած հատորին մէջ, յիշուած է որպէս «Շիրազցի Յարութիւն քահանայ, որդի Շմաւոնի»:

Continue reading “ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ — ՀԱՅ ԼՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ”

Առակներ, Եզնիկ Բալիկ

Լոս Անճելըս, 2018, 182 էջ, պատկերազարդ

ԲԱԲԳԷՆ ԹՕՓՃԵԱՆ

Հրաչ Սեփեթճեան գրասէր հասարակութեան ներկայացնելով վերոգրեալ նորատիպ հատորը, հետեւեալ թելադրանքը ըրած է իր «Երկու խօսք»-ի վերջաւորութեան.
«Ընթերցող բարեկամ, բարի եկած էք Եզնիկ Բալիկի «դիմակահանդէս»-ին, որ նման է կենդանաբանական պարտէզի կամ գազանանոցի, ուր գլխաւոր բոլոր դերերը կենդանիները կը խաղան, իսկ անոնց տակ թաքնուած է մարդը՝ “մեծատառ” մարդը»։ Continue reading “Առակներ, Եզնիկ Բալիկ”