Եգիպտականք (Ե)

ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆ

Մեր նախորդ յօդուածին մէջ ակնարկեցինք եգիպտերէն սորվողին առջեւ ծառացող դժուարութիւններուն, յատկապէս եգիպտական մեհենագիր բառերուն մէջ մտնող այն տարրերուն, որոնք պարտադիր մաս կը կազմեն անոր, միւս կողմէ՝ արտասանական ոչ մէկ արժէք ունին: Առ այս յիշել khepri-ն՝ որուն վեց մեհենագրերէն չորսը չեն արտասանուիր:

Խմբագրութեան կողմէ. Գրութեան մնացեալ մասը կը պարունակէ բազմաթիւ նշանագրեր, որոնք անհնար էր առցանց տարբերակով հասկնալի ներկայացնել, ուստի ընթերցողէն պիտի խնդրենք որ գրութիւնը կարդայ թերթի տպագիր տարբերակի պատճէնին վրայ, հետեւելով այս կապին։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *