ՄԱՐՏ 2019-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,
«Հորիզոն գրական»ի 2019-ի մարտի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։
Բարի ընթերցում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *