«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»-Ի 2018 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ
Կարօ Արմենեան, ԱՅՍՕՐ ՈՒՐԱԽ Է ԻՆՔ էջ 1
Փօլ Թիլլիխ, ՆՈՐ ԱՐԱՐԱԾԸ (թարգմ.՝ Սահակունի) էջ 3
Վարդան Մատթէոսեան, ՀՐԱՉԵԱՅ ԱՃԱՌԵԱՆԻ ԻՒՐԱՅԱՏՈՒԿ ՀԱՏՈՐ ՄԸ էջ 7
Լօլա Գունտաքճեան, ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ էջ 8
Գէորգ Պետիկեան, ԱՅՍՊԷ՛Ս ՊԱՏՄԵՑ… էջ 10
«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»-Ի 2017 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ էջ 12
Դոկտ. Աբէլ քհնյ. Մանուկեան, ՄԵԾԱՐԺԷՔ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆՄԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ ՀԱՅ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ ՄԱՍԻՆ էջ 14
Մեր գրողները միջազգային գրական փառատօների չեն մասնակցում էջ 16

ՓԵՏՐՈՒԱՐ
Վիգէն Ա., «Ո՞ՒՐ ԷԻՐ, ԵՐԲ …» էջ 1
Գրիգոր Ջանիկեան, ԼՈՒՍՆԱՄՈՒԹ ՄԻ ՕՐ, ԱՐԵՒՇՈՂ ՄԻ ԳԻՇԵՐ էջ 3
Գէորգ Պետիկեան, ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԻՒՐ էջ 4
Արայիկ Մանուկեան, «ՀՐԱՆՏՆ ԷՆՔԱ՜Ն ԿՈՒԼ ԳՆԱՑՈՂ ԷՐ ԱՄԵՆՔԻՆ…». զրոյց Վերժին Մովսիսեանի հետ էջ 6
Սէյրան Գրիգորեան, ԹՈՒՐՔԻ ԿԵՐՊԱՐԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՒՈՍԵԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ էջ 10
Գրիշ Դաւթեան, ԱԴԱՄ ՈՒ ԵՒԱ էջ 15
Ս.Ա.Յ., Հետաքրքրական հրատարակութիւն մը. Սփիւռքեան երկխօսութիւն՝ DIASPORALOGUE էջ 16

ՄԱՐՏ
Լիլիկ Ստեփանեան, ԵՐԿՆՔԻՑ ԵՐԿՈՒ ՀԷՔԵԱԹ ԸՆԿԱՒ էջ 1
Նարեկ Կիրակոսեան, ՆՈՏԱԳՐԵԼՈՎ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՔԱՈՍԻ ԱԼՔԻՄԻԱՆ էջ 3
Գէորգ Պետիկեան, ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ՝ ՊԱՐՈՆ ՓԻԼԻՊՈՍ ԴԵՐՁԱԿԵԱՆ էջ 6
Բժ. Օհան Թապաքեան, ԱՆՁՐԵՒ ՈՒ ԱՐԵՒ էջ 7
Ոչ եւս է Տայանա Տէր Յովհաննէսեան էջ 8
Տայանա Տէր Յովհաննէսեան, բանաստեղծութիւններ էջ 8
Արմենակ Եղիայեան, ԳՐԱԴԱՐԱՆ ՄԸՆ ԱԼ ԿԸ ՓԱԿՈՒԻ էջ 10
Շաքէ Երիցեան, Սեւան Տէյիրմէնճեան, ԹՐՔԱԼԵԶՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԱԾ Է ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹՈՎ էջ 12
Արմենակ Եղիայեան, ԹԵՒԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐ էջ 14
Ն.Գ., ՎԿԱՅԵԼ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ էջ 15

ԱՊՐԻԼ
Հերմինէ Աւագեան, ԱՊՐԵԼՈՒ ԽՈՀԵՐ ԵՒ ՃՌՌԱՑՈՂ ԼՌՈՒԹԻՒՆ էջ 1
Գրիգոր Ջանիկեան, ՓՐԿՈՒԹԻՒՆՆ ՀԱՅՈՑ էջ 3
Գէորգ Պետիկեան, ԹՈՌՆԵՐՈՒՍ ԱՄԵՐԻԿԱՆ ԵՒ ԻՄՍ էջ 5
Անոյշ Ակներեան, ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ էջ 7
Ս.Ա.Յ., ՄԱՌԻ ՊԷՅԼԷՐԵԱՆ—ՀԱՅ ԿՆՈՋ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆԸ էջ 12
Մառի Պէյլէրեան, ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ԽՕՍՔԵՐ ՏԱՆՋՈՒԱԾՆԵՐՈՒՆ էջ 12
Մառի Պէյլէրեան, ՎԻՐԱՒՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԿԸ ԽՕՍԻ էջ 13
Ս.Ա.Յ., ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՀԵՏՔԵՐՈՎ. ՌԱՖՖԻ ՊՈՒՃԻՔԱՆԵԱՆԻ ՃԱՄԲՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ էջ 15
ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 8 —ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» ՀԱՏՈՐԸ էջ 16

ՄԱՅԻՍ
Վեհանոյշ Թեքեան, ԳՈՅԱՍՈՒԶՈՒՄ էջ 1
Վահան Սաղաթելեան, ՄԱՐԴ ԵՂԻՐ, ՄԱ՜ՐԴ էջ 2
Սիմա Աբրահամեան, ՄԻ ՔԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ էջ 6
Գրիգոր Ջանիկեան, ՆՈՅԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ էջ 8
Գէորգ Պետիկեան, ԲՈԼՈՐԻՆ ՆՄԱՆ՝ ԵՍ Ա՞Լ… էջ 10
Սոնա Տէր Մարգարեան-Թնկրեան, ԱՌԱՋԻՆ ՅԱՐԿԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՆԵՐԸ էջ 12
Ս.Ա.Յ., ՍՈՆԱ ՏԷՐ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ-ԹՆԿՐԵԱՆ (Ծննդեան 100-ամեակին առթիւ) էջ 13
Արմենակ Եղիայեան, ԹԵՒԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐ էջ 14
Արսէն Գլջեան, ԱԿԱՆՋԴ ԲԵՐ՝ ԱՍԵՄ (Յակոբ Պարոնեանը ներազգային յարաբերութիւնների բովանդակութեան մասին) էջ 15

ՅՈՒՆԻՍ
Վաչիկ Դադայեան, ԱՊՐԵԼ ԱՊՐԻԼԻՆ…, էջ 1
Հերմինէ Աւագեան, ԿԱՐՕՏ էջ 3
Վարդան Մատթէոսեան, ԿՐԹՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՅԹԸ ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ — ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆԻ ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՎԱՍՏԱԿԸ էջ 4
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»ԻՆ ՎՐԱՅ էջ 8
Բժ. Օհան Թապաքեան, ԲԺԻՇԿԻՆ ԿԵԱՆՔԷՆ ՓՐՑՈՒԱԾ ԷՋԵՐ էջ 10
Վրէժ-Արմէն, Իշխան Չիֆթճեան, «ՃԱՄԲԱՅ ԵԼԼԵԼ, ՃԱՄԲԱՅ ԲԱՆԱԼ, ՈՐՈՎՀԵՏԵ՞Ւ…» էջ 11
Արմենակ Եղիայեան, ԹԵՒԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐ էջ 15

ՅՈՒԼԻՍ
Փանոս Ճերանեան, Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՄԱՅԻՍ 28-Ի ՀԵՐՈՍՆԵՐՈՒՆ էջ 1
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ էջ 2
Խաժակ Այնթապեան, ՎԱՐԴԱՎԱՌ Է, ՋՈՒՐ ՉԿԱՅ էջ 4
Նարինէ Յովհաննիսեան, ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԸ եւ «ԾԻՐԱՆԻ ՓՈՂ»- Ը էջ 5
Լիլիա Եղիազարեան, Պ. ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ՝ «ՀՐԱԺԵՇՏԷՆ ԵՏՔ» ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ էջ 9
Գայեանէ Զարեան, ՀԱՐԵՒԱՆ ՇԷՆՔԵՐ էջ 10
Վրէժ-Արմէն, Իշխան Չիֆթճեան, «ՃԱՄԲԱՅ ԵԼԼԵԼ, ՃԱՄԲԱՅ ԲԱՆԱԼ, ՈՐՈՎՀԵՏԵ՞Ւ…» (Բ) էջ 11
Ոչ եւս է Կարէն Ա. Սիմոնեան էջ 14
Արմենակ Եղիայեան, ԹԵՒԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐ էջ 15
Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 9 – ՄԱՆՐԱՆԿԱՐ» հատորը էջ 16

ՕԳՈՍՏՈՍ
Գրիգոր Ջանիկեան, ԿԱՆԱՉ ԼՈՅՍ էջ 1
Սոնա Համբարձում, ՏՈՂԵՐ՝ 12-ԱՄԵԱՅ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻՆ էջ 2
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ, Բ. էջ 3
Սիրանոյշ Դւոյեան, ՉԱՐԵՆՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ «ԱՌԱՍՊԵԼԻ» ՀԵՏ էջ 8
Կորիւն Առաքելեան, ԾՆՈՒՈՂԻ ՃԻՉԸ էջ 13
Արմենակ Եղիայեան, ԹԵՒԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐ էջ 14
Բաբգէն Թօփճեան, ԵԶՆԻԿ ԲԱԼԻԿԻ ԱՌԱԿՆԵՐ ՀԱՏՈՐԸ էջ 15
Եզնիկ Բալիկ, ԿԱՐՃԱՏԵՒ ՀԱՄԲԱՒ էջ 16

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, ՍՈՒՐԲ ՆՇԱՆԻ ՔՈՎԻ ՀԱՃԻԷՆ ՄԻՆՉԵՒ BARBERSHOP, ԳԼՈՒԽՍ ՍԱՓՐԻՉԻՆ ՅԱՆՁՆԵԼՈՒ ԱՆՁԿՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀՕՐՍ ՄԱԶԻՆ ԽԱԶԸ էջ 1
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ, Գ. էջ 3
Հերմինէ Աւագեան, ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆՍ ԱՉՔԵՐ ՈՒՆԻ էջ 7
Սոնա Համբարձում, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ էջ 8
Արա Մխսեան, ԽԱԲԵԲԱՅ ԵՆԹԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹԻՒՆ էջ 9
Կարինէ Առաքելեան, ԵՐԿՐԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇԵՐԸ ՀՐԱՆԴ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆԻ «ՔԱՐԱՁԱՅՆ ՊԱՏԱՐԱԳ» ԳՐՔՈՒՄ էջ 10
Արմենակ Եղիայեան, ԹԵՒԱՒՈՐ ԽՕՍՔԵՐ ԵՒ ԴԱՐՁՈՒԱԾՔՆԵՐ էջ 14

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
Կարօ Արսլանեան, ԱՒԱՆԴԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔԻ ՄԸ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԾՆՈՒՆԴ ԱՌԱԾ ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ էջ 1
Նարինէ Կռոյեան, ԵՐԱԶՈՂԸ էջ 2
Վեհանոյշ Թէքեան, ԽՕՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ էջ 3
Գէորգ Պետիկեան, ԵՍ ՏԵՍԱՅ ԱՆԻՆ… էջ 5
Անահիտ Խարմանդարեան, ԱՐԻՈՒԹԻՒՆԸ ՄԵՐ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԲՈԼՈՐ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ԱՐԵԱՆ ՄԷՋ Է էջ 7
Բժ. Օհան Թապաքեան, ՀՐԱՉ ՓԱՓԱԶԵԱՆ էջ 10
Յակոբ Պալեան, ՊԵՏՐՈՍ ԴԵՄԻՐՋԵԱՆ ԿԱՏԱՐԱԾ Է ԻՆՏՐԱ/ՏԻՐԱՆ ՉՐԱՔԵԱՆԻ ԳՈՐԾԻ, ԿԵԱՆՔԻ ԵՒ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ էջ 12
Արմենակ Եղիայեան, ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ԽՐԱՏԱՆԻ էջ 14

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
Գրիգոր Ջանիկեան, ԿԻԼԻԿԻԱՆ՝ ԻՄ ԿԻԼԻԿԻԱՆ, ԻՄ ԿԱՐՕՏՆ ՈՒ ՅՈՅՍԸ էջ 1
Վեհանոյշ Թեքեան, ԽՕՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆ էջ 5
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»-Ի ՎՐԱՅ էջ 8
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ (Դ.) էջ 10
Հերմինէ Աւագեան, Քերթուածներ էջ 14
Ոչ եւս է Արա Արծրունի էջ 15

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
Լոլա Գունտաքճեան, WHISKEY BAR էջ 1
Վան Նովիկով, ԿԱՐՄԻՐ ԾԱՂԿԻ ԱՌԱՍՊԵԼԸ էջ 2
ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ՉԵՆ ԱՒԱՐՏՒՈՒՄ էջ 3
Արազ Գոճայեան, ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻԷՆ էջ 5
Հերվէ Ժորժըլէն, Ո՞Վ ԱՅՍ ՄԱՍԻՆ ԿԸ ՀԱՐՑՆԷ էջ 6
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ — Ե. էջ 7
Գրիշ Դաւթեան, ՄՇՈՅ Ս.ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՆՔԻ Ս. ԴՈՒՌ էջ 14
Գէորգ Պետիկեան, ՀԱՅԸ՝ ՄԵԶԻ ԾԱՆՕԹՆ ՈՒ ԱՆԾԱՆՕԹԸ էջ 15


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *