100-ԱՄԵԱԿ

ԺԱԳ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆ

Կամքովն Աստուծոյ
Եւ իր շնորհքով,
Գլխո՛ւս տակաւին
Կեանքի թագ
Փայլփլուն,
Ես կը մտնեմ
Հարիւրէն ներս
Արքայի պէս,
Թէեւ քիչ մը կաղ
Եւ կորաքամակ՝
Խիստ լեցուած
Պարկի նման,
Տեսակ-տեսակ
Տարիներու
Ժամանակի
Բեռին տակ:
Ա՛լ վրայէս
Թօթափելով
Ցնցոտին հին
Տարիներուս,
Ես՝ հողէն ժայթքած
Ծիլի հնագոյն
Վերանորոգ,
Գարունո՛վ
Պիտի քալեմ
Արքայօրէն
Եւ ընթանամ
Դէպի երկրորդ
Հարիւրի նոր,
Նո՛ր արշալոյս,
Միշտ օգնութեամբն
Ու օրհնութեամբն
Աստուծոյ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *