«Հորիզոն գրական»-ի 2022 տարուան բովանդակութիւնը

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Ռազմիկ Դաւոյեան, ԲԱՌԸ էջ 1
Ոչ եւս է բանաստեղծ Ռազմիկ Դաւոյեան էջ 2
Ռազմիկ Դաւոյեան, ԵՏԱԴԱՐՁ էջ 3
Մովսէս Ծիրանի, ՈՒԻԼԻԱՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ — ՀԷՄԻՆԿՈՒԷՅԻ ՄՐՑԱԿԻՑՆ ՈՒ ԱՆՈՐ ՊԵԽԵՐԸ էջ 4
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ (Ժ.) էջ 6
Ժաննա Բեգլարեան, Քերթուածներ էջ 8
«Հորիզոն գրական»-ի 2021 տարուան բովանդակութիւնը էջ 10
Յարութիւն Պէրպէրեան, Քերթուածներ էջ 12
Մարուշ Երամեան, ԵՐԿՈՒ ՔԵՐԹՈՂԱԳԻՐՔԵՐ էջ 14

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Յովհաննէս Երանեան, ԲՐՈՒՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԱԿԵՐՏԸ էջ 1
Զարեհ Սափսըզեան, ԿՌՈՒՆԿԸ էջ 6
Պետրոս Աբաջեան, ԼՈՐԱ (Ա. մաս) էջ 8
Վրէժ-Արմէն, ՄԵՐ ՀԻՆ ԹԱՂԸ ԽԱՅՏԱԲՂԷՏ էջ 12
Գէորգ Պետիկեան, ԵՐԵՍՈՒՆՕՐԵԱՅ ԳՈՅԱՄԱՐՏ էջ 13
Արմենակ Եղիայեան, ՀԱՅԵՐԷՆԸ ԿԸ ԶՈՒԱՐՃԱՆԱՅ (Ժ.) էջ 15

ՄԱՐՏ

ռ. խաժակ, ԿԱՊՈՅՏ ՈՒ ԴԵՂԻՆ էջ 1
Ալվարդ Պետրոսեան, ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՆԵՐ էջ 2
Ոչ եւս է Ալվարդ Պետրոսեան էջ 3
Արմինէ Գէորգեան, «ՍԷՐԸ ԳՆԱՑ ԱՅՍ ԵՐԿՐԻՑ» էջ 5
Գէորգ Պետիկեան, ԻՆՔԸ ԵՒ ԵՍ էջ 6
Նորա Պարութճեան, ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ— ՎԵՐԱՍԱՀՄԱՆՈՒՄԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴՊՐՈՑ էջ 8
Պետրոս Աբաջեան, ԼՈՐԱ (Բ.) էջ 10
Ս.Ա.Յ., ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ— 1909 ԱՏԱՆԱՅԻ ԱՐՀԱՒԻՐՔԸ՝ 21-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՈՍՊՆԵԱԿՈՎ էջ 14
Երազիկ Յարութիւնեան, ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐ էջ 15

ԱՊՐԻԼ

Արմէն Հայաստանցի, ԱՐԾԱԹԷ ԴԱՐՊԱՍ (Ա.) էջ 1
Վրէժ-Արմէն, ԵՐԿՈՒ ԴՐՈՒԱԳ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԻ ՄԸ ԾՈՑԱՏԵՏՐԷՆ
«ԴՈՒՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԵՍ» էջ 6
ՈԳԻՆ՝ ՆԱԽ ՔԱՆ ՁԵՒԸ էջ 7
Ս.Ա.Յ., ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
«ԿԻՆ՝ ԱՏԵԱՆ ԵՒ ՄԱՏԵԱՆ», ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻ ՎԿԱՅԱՐԱՆԸ էջ 9
Վեհանոյշ Թեքեան, ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ էջ 11
Արմենակ Եղիայեան, ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ էջ 14

ՄԱՅԻՍ

Յակոբ Չոլաքեան, ՍԱՀՄԱՆԻՆ ԱՅՍ ԴԷՄԸ էջ 1
Արմէն Հայաստանցի, ԱՐԾԱԹԷ ԴԱՐՊԱՍ (Բ.) էջ 2
Զարեհ Սափսըզեան, ՅԻՍՈՒՍԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԳԱԼՈՒՍՏԸ էջ 6
Մ.Մ. Խաչատրեան, ՀԱՄԱՍՏԵՂԸ ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ ԵՒ «ՄՇԱԿ»Ի ՄԱՍԻՆ էջ 8
Րաֆֆի Աճեմեան, ՎԱՀԱՆ ԻՇԽԱՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ էջ 11
Անդրանիկ Թեւանեան, ՆԱ ՄԻՆՉԵՒ ԿԵԱՆՔԻ ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԵՐԸ ԿՌԻՒ ԷՐ ՏԱԼԻՍ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ԾԱՄՈՂ ԼԷՇԱԿԵՐՆԵՐԻ ԴԵՄ էջ 12
Ս.Ա.Յ., ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
ՄՈՒՍԱԼԵՌՑԻ ՊԵՏՐՈՍ ԱԲԱՋԵԱՆԻ ՅՈՒՇԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ էջ 12
Վրէժ-Արմէն, ԻՆՉՈ՞Ւ ԿԸ ԳՐԵՆ(Ք) էջ 13
Artsvi Bakhchinyan, Pierre Koulak: Jouer avec les grandes étoiles du cinéma français էջ 14
ՆԱՄԱԿԱՆԻ էջ 16

ՅՈՒՆԻՍ

Ռուբէն Ճանպազեան, ՀԱՅԿԱԶԻ ՉՈՐՍ ԿԵԱՆՔ(ԵՐ)ԷՆ՝ ՎԵՐԱՊՐՈՒՄ, ՓԱԽՈՒՍՏ, ԱՔՍՈՐ ԵՒ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ էջ 1
Artsvi, HENAZ DE LA COMMUNE URBAINE DES MARAIS էջ 3
Հերմինէ Աւագեան, բանաստեղծութիւններ էջ 5
Լուսին Ժամկոչեան, ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱՅ ԿԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐԸ էջ 7
ՆՈՐ ԳՐՔԵՐ
Մ.Մ. Խաչատրեան, ԽՐԻՄԵԱՆ ՀԱՅՐԻԿԻ ԴԱՍԵՐԸ էջ 10
Դոկտ. Աբէլ քհնյ Մանուկեան, ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՀԻՆԵՐԸ էջ 12
Արմենակ Եղիայեան, ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆ (Բ.) էջ 13

ՅՈՒԼԻՍ

Վրէժ Իսրայէլեան, ԲԱԼԱԲԵԿ էջ 1
Յակոբ Չոլաքեան, ԵՍ ԴԱՄԱՍԿՈՍ Կ՚ԵՐԹԱՄ էջ 4
Լուսին Փալանճեան Ժամկոչեան, ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱՅ ԿԻՆ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐԸ (Բ) —ԱՅԾԵՄՆԻԿ ՈՒՐԱՐՏՈՒ էջ 6
Շողեր Մարգարեան, «ԱՐԵԳՆԱԶԱՆ» ԱՌԱՍՊԵԼԻ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱԿԻՐՃ ԱԿՆԱՐԿ էջ 9
Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան, «ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՕԴԸ ՊԷՏՔ Է ՊԱՅԾԱՌԱՆԱՅ» էջ 11
Գառնիկ աւ. քհնյ. Գ., ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՈԳԵՂԷՆԻՆ ՄԷՋ՝ ՎԱՍՆ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ էջ 14

ՕԳՈՍՏՈՍ

Քրիստինէ Կարապետեան, ՄԻ ԿՈՒՄ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾ էջ 1
Անգելինա Առստամեան, * * * էջ 2
Արմենակ Եղիայեան, ԵԳԻՊՏԱԿԱՆՔ էջ 3
Դոկտ. Թամարա Մինասեան, ԴՈԿՏ. ԱԲԷԼ ՔՀՆ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆԻ «ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍԱՐԿԱՒԱԳՈՒՀԻՆԵՐԸ» ԳԻՐՔԸ էջ 7
Դոկտ. Անահիտ Աւագեան, ԿԱՅԱՑԱՒ «ԱՐՑԱԽԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ» ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ էջ 9
Վովա Արզումանեան, ՀԱՅԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ԹԱՏՐՈՆԻ ԲԵՄՈՒՄ էջ 11
Վրէժ-Արմէն, ԽԱՇՄԱՆԸ՝ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐ ԿԵՐՊԱՐ ՄԸ ԵՒՍ էջ 13
Բժ. Օհան Թապաքեան, ԱՍՈՅԹՆԵՐԸ՝ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒԻՆ ԶԱՐԴԵՐԸ էջ 15

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Յակոբ Չոլաքեան, «ԿԱՐ – ՉԿԱՐ» էջ 1
Նորա Պարութճեան
ԱՐՁԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ էջ 2
ԱԶԱՏԱԲՈՒԽ ՈՒՂԵՂԸ էջ 2
ԱՆՈՐ՝ ՈՐՈՒՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ՄՈՄԵՐԸ ՔԱՐԻ ՎՐԱՅ ԿԸ ՎԱՌԻՆ էջ 3
Արմենակ Եղիայեան, ԵԳԻՊՏԱԿԱՆՔ (Բ.) էջ 4
Մ.Մ. Խաչատրեան, ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԵԱՆ «ՀԱՄԵՄԱՏԱԲԱՐ ԵՐՋԱՆԻԿ» ՉՈՐՍ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ էջ 8
Գէորգ Պետիկեան, ԶՐՈՅՑ՝ ԴՐԱԽՏԱՅԻՆ ԾՆՆԴԱՎԱՅՐԻՍ ՀԵՏ էջ 14
Բաբգէն Թոփճեան, ԳԱՌՆԻԿ Աւ. Ք.Գ., ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆԻ ԸՆԹԵՐՑՄԱՄԲ, Ա.տետր էջ 15
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՂԻԱՅԵԱՆԻ «ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ, ՈՒՂՂԱԽՕՍԱԿԱՆ, ՈՃԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՅՑ»-Ը էջ 15

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Անոյշ Ակներեան, ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻ ԶՕՐԱԿՈՉԸ ՀԱՅ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ էջ 1
Վահէ Օշական, ՏԱՐԵԴԱՐՁ էջ 4
Անուշ Պանիքեան, ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԵԴԱՐՁ էջ 4
Մովսէս Ծիրանի, ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ – ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆԻ ՈՒ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԻ ԽԱՉԱՁԵՒՄԱՆ ԿԷՏԻՆ ՎՐԱՅ… էջ 6
Ալինա Համբարձումեան, * * * էջ 9
Բորիկ Բաղդասարեան, Բանաստեղծութիւններ էջ 9
Արմենակ Եղիայեան, ԵԳԻՊՏԱԿԱՆՔ (Գ) էջ 11
«Հայկ Նահապետ» գրքի շնորհանդէսը էջ 14
Թամար Տօնապետեան Գուզուեան, ԴՊՐՈՑ ԿԱ՞Յ էջ 15

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Անահիտ Ղիասեան, ԿԱՐՄԻՐ ԹԱՇԿԻՆԱԿԸ էջ 1
Վրէժ-Արմէն, ԳՐԻԳՈՐ ԱՃԷՄԵԱՆԻ ՄԵԾ ԵՐԱԽՏԻՔԸ — ՀՕՐ՝
ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻԻ ԵՐԿԵՐՈՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 18 ՀԱՏՈՐՈՎ էջ 6
Արմենակ Եղիայեան, ԵԳԻՊՏԱԿԱՆՔ (Դ) էջ 12
Ալիս Յովհաննիսեան, ԴԷՊԻ Ո՞ՒՐ Է ԱՐՇԱՒՈՒՄ ՍԵՐԻԱԼԱՄՈԼՈՒՑՔԸ էջ 15

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Յակոբ Կարապենց, ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՏՂԱՍ ԱՍՏՂԵՐՆ ԷՐ ՈՒԶՈՒՄ, ԻՍԿ ՀԻՄԱ՝ ՂԱՐԱԲԱՂԸ էջ 1
Հրանդ Մ. Մարգարեան, «ԱՄԱՆՈ՞Ր» ԵՍ, ԹԷ՝ «ՆՈՐ ՏԱՐԻ», ԱՅՍՊԷՍ ԿԱՄ՝ ԷՆՊԷՍ, ԴՈՒ ՆՈ՛ՅՆՆ ԵՍ, ԷԼԻ՛… էջ 3
Գրիգոր Ճանիկեան, ԱԿՆԱՅ ՀԱՅՐԷՆՆԵՐ էջ 4
Նորա Պարութճեան, ՈՉ ՄԷԿ ՀԱՐՑՈՒՄ էջ 5
Վահէ Թղլեան, ԱՅՍՏԵՂ ԺՊԻՏԸ Ի ՍՐՏԷ Է էջ 6
Կորիւն Սերգոյեան, ՔԱՄՈՒ ՈՂԲԸ եւ այլ բանաստեղծութիւններ էջ 7
Ալիսա Բաղդասարեան, ՀԱՄԲՈՅՐ եւ այլ բանաստեղծութիւններ էջ 9
Դոկտ. Աբէլ քհնյ Մանուկեան, ՀԱՅ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՆ ՇԱՐԱԿԱՆԱԳԻՐՆԵՐԸ էջ 10
Արմենակ Եղիայեան, ԵԳԻՊՏԱԿԱՆՔ (Ե) էջ 12
Բժ. Օհան Թապագեան, ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ էջ 14
Վրէժ-Արմէն, ԿԱՂԱՆԴՉԷՔԸ էջ 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *