ՄԱՅԻՍ 2017-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ Մայիս 2017-ի տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *