«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»-Ի 2020 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Վահէ Սարգսեան, ՇԱՆ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ — էջ 1
Վրէժ-Արմէն, «ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՆ ՀԵՏ» — էջ 3
Զարինէ Սարաջեան, բանաստեղծութիւններ — էջ 5
«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»-Ի 2019 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ — էջ 6
Գէորգ Պետիկեան, ԿԸ ՓՆՏՌԵՄ — էջ 8
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Գ.) — էջ 9
Արմենակ Եղիայեան, ՍՐՏՑԱՒ ԿՐԿՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ — էջ 15

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Նորա Պարութճեան, «ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ…» — էջ 1
Ս.Ա.Յ., ՌՈՒԲԻՆԱ ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ ԵՒ ԲԱՂԴԻԿ ՄԻՆԱՍԵԱՆԻ «ԹԱՒՐԻԶԻՑ ՍՏԱԼԻՆԵԱՆ ԳՈՒԼԱԳ. ԸՆԴՀԱՏՈՒԱԾ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ» ՀԱՏՈՐԸ — էջ 2
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Դ.) — էջ 5
Գէորգ Պետիկեան, ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆԷ ՄԸ ԱՆԴԻՆ — էջ 12
Արմենակ Եղիայեան, ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ԾՈՒՂԱԿՆԵՐ — էջ 14

ՄԱՐՏ

Արա Մխսեան, ԿԱՐՄԻՐ ՊՂՊԵՂ ԾԵԾՈՂ ԿԻՆԸ — էջ 1
Կարօ Արմենեան, ԲԱՐԻՆ, ԳԵՂԵՑԻԿԸ ԵՒ… ՃՇՄԱՐԻՏԸ — էջ 3
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Ե.) — էջ 6
ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ — Արամ Սեփեթճեան, Դոկտ. Աբէլ Քհնյ. Մանուկեանի «ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱՒՈՐՈՒՄԸ ԵՒ ՔՍԱՆ ԿԱԽԱՂԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԸ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՈՒ ԴԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԹՂԹԱԿՑՈՒԹԵԱՆՑ ՄԷՋ» հատորը — էջ 14
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 14 – ԲԱՐԵ՛Ւ, ԸՆԿԵՐ» հատորը — էջ 16

ԱՊՐԻԼ

Վեհանոյշ Թեքեան, ՈՐՈՏԱՆԸ ՈՐՈՏԱ՛Ց — էջ 1
Գէորգ Պետիկեան, ԽՕՍՔ՝ ԸՆԴ ԱՄԵՆԱԿԱԼԻՆ — էջ 2
Նորա Պարութճեան, բանաստեղծութիւններ — էջ 4
Վարդինէ Իսահակեան, ՄԵՐ ՍԵՐՈՒՆԴԸ ՍԻՐԵԼ ՉՀԱՍՑՐԵՑ — էջ 5
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Զ.) — էջ 6
Բժ. Օհան Թապաքեան, ԳԷՈՐԳ ՊԵՏԻԿԵԱՆԻ «ԵՍ ՏԵՍԱՅ ԱՆԻՆ» ՀԱՏՈՐԸ — էջ 14
Արմենակ Եղիայեան, ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ԱՅՍ ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻՆ ՏԱԿ — էջ 15
«Նորք»ի վերջին թիւը — էջ 16

ՄԱՅԻՍ

Գրիգոր Ջանիկեան, ՇՈՒՇԻԻ ՀԵՌԱՑՈԼ ՀՈՐԻԶՈՆԸ — էջ 1
Շողեր Ճելլատեան Տանատեան, ԵՏ ՆԱՅԻՆՔ ՈՐ ԱՌԱՋ ԵՐԹԱՆՔ — էջ 2
Հերմինէ Աւագեան, ՆԿԱՐՈՒՄ ԵՄ, ՉԸ՜ԽԿ…, — էջ 3
Պետրոս Աբաջեան, ՅԻՇՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒՍՈՒՑՉԻՍ ՄԱՍԻՆ — էջ 5
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Է.) — էջ 6
Վրէժ-Արմէն, ՅԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՆԱՂԱՇԱՅ ԵՒ ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ — էջ 14

ՅՈՒՆԻՍ

Վեհանոյշ Թեքեան, ԱՆՎԵՀԵՐ ՈՒ ԿԱՐԵՎԷՐ — էջ 1
Արմենակ Եղիայեան, ՔԱՂՑՐԻԿ ՊՈՒՐՃ-ՀԱՄՄՈՒՏ (Ա.) — էջ 5
Թամար Տօնապետեան Գուզուեան, ՕՐՀՆԵՐԳՈՒԹԻ՜ՒՆ ԹՈՂ ԸԼԼԱՅ… — էջ 9
Artsvi Bakhchinyan, Maxime K. Yevadian : «L’héritage culturel arménien permet d’appréhender valablement notre monde en mutation» — էջ 12
Ռ. Խաժակ, (ՆԵՐ)ՇՆՉՈՒՄ (Ա-Բ-Գ-Դ) — էջ 16

ՅՈՒԼԻՍ

Վովա Արզումանեան, ԳՏԱՆ ԻՐԱՐ — էջ 1
Նորա Պարութճեան, բանաստեղծութիւններ — էջ 2
Գրիգոր Ջանիկեան, ՀԱՅ ԹՐՔՈՒՀԻՆ — էջ 3
Արմենակ Եղիայեան, ՔԱՂՑՐԻԿ ՊՈՒՐՃ-ՀԱՄՄՈՒՏ (Բ.) — էջ 6
Աշխունջ Պօղոսեան, ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԾԱԳՈՒՄՈՎ ԵՐԿՈՒ ԳՈՐԳԻ ՄԱՍԻՆ (Ա.), — էջ 10
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»-Ի ՎՐԱՅ (Ե.) — էջ 14
Թամար Տօնապետեան, ՄԱՅՐԻՆԵՐՈՒ ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ — էջ 16

ՕԳՈՍՏՈՍ

Յակոբ Կարապենց, ՏՂԱՍ, ԱՐԵՒՆ ՈՒ ԾՈՎԸ — էջ 1
Վեհանոյշ Թեքեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑ — ԳԵՐԼՈՒՍԱՒՈՐՄԱՆ ԱՌԱՔԵԱԼ ԵՒ ԼԵԶՈՒԻ ԿԱԽԱՐԴ — էջ 4
Նանար Սիմոնեան, ԿԱՐԱՊԵՆՑ-ՍԱՐՈՅԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹԻՒՆՆԵՐ — էջ 7
Յակոբ-Կարապենց / Վրէժ-Արմէն նամակագրութեան արխիւէն — էջ 9
Աշխունջ Պօղոսեան, ԱՐՑԱԽԵԱՆ ԾԱԳՈՒՄՈՎ ԵՐԿՈՒ ԳՈՐԳԻ ՄԱՍԻՆ (Բ.) — էջ 10
Արմենակ Եղիայեան, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՍ — էջ 12
Ժան Հալլաճեան, ԱՐԴԱՐՈՒԹԵԱՆ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ — էջ 15

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, ՀԻՐՈՇԻՄԱ / ՊԷՅՐՈՒԹ — ՊԱՅԹՈՒՄ(ՆԵՐ)Ը ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԱՅՆ ԱՏԵՆ, ՀԻՄԱ… — էջ 1
Վալտեր Պերպերեան, ԱՆԵՐԵՒՈՅԹ ԱՆՏԱՐԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — էջ 3
Սեդա Գրիգորեան, ՔՈՐՈՆԱ — Տասը Երգ — էջ 4
Մելանիա Միլոնեան, ԱՐՑԱԽԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏԱՐՈՒԵՍՏԸ՝ ՈՐՊԷՍ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՍՈՒՆՔ — էջ 5
Արմենակ Եղիայեան, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՍ (Բ) — էջ 10
Գրիգոր Ջանիկեան, ԵՍ ՉԵՄ ԱՄԱՉՈՒՄ, ՈՐ ԱՄԵՆ ՕՐ ՀԱՅԵՐԷՆ ԵՄ ՍՈՎՈՐՈՒՄ — էջ 15
Ոչ եւս Է բանաստեղծ, մտաւորական Վարդ Շիկահեր — էջ 16

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Վեհանոյշ Թեքեան, ԱՐՑԱԽ — էջ 1. ԳՈՅԱՍՈՒԶՈՒՄ — էջ 2
Հերմինէ Աւագեան, «ԷԴ ՎԵՐՋԻՆ ՏՈՂԸ ԼԻՆԵԼՈՒ Է, Ա՛Յ ԿԸ ՏԵՍՆԵՍ» — էջ 3
Կարօ Արսլանեան, ՉԱՊՐՈՒԱԾ ԱՊԱԳԱՆ — էջ 4. ԱՆԱՐԱՏ ՅՂՈՒԹԻՒՆ — էջ 5
Հայկ Համբարձումեան, ԱԳՌԱՒԱՔԱՐԻ ԴՌՆԵՐԸ ԹԱԿԵԼՈՎ — ԷՊՈՍԸ ՅԵՏԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ — էջ 7
Արմենակ Եղիայեան, ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՍ (Գ) — էջ 11
Յովհաննէս Այվազեան, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆԸ — էջ 14

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Հայասէր Յովսէփեան, ԻՄ ՀՈԳԻՆ ԱՐԱՐՉՈՒԹԻՒՆՆ Է ԱՍՏԾՈՅ — էջ 1
Գայանէ Տումանեան, ՆԱՄԱԿ ՀԱՅ ԶԻՆՈՒՈՐԻՆ — էջ 3
Երուանդ Օտեան, ԽՄԲԱԳԻՐԸ — էջ 4
Էդուարդ Խաչիկեան, ՅՕՐԻՆԱԾ ԵՐԿԻՐ, ՅՕՐԻՆՈՎԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ — էջ 6
Արմենակ Եղիայեան, ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ (Ա.) — էջ 9
Ալեքսանդր Թոփչեան, «ԹՈՒՐՔԵՐՆ ԱՆՑԱՆ ԱՅՍՏԵՂՈՎ» — էջ 14

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Վովա Արզումանեան, ՉԸՆԴՀԱՏՈՒՈՂ ԹՌԻՉՔ, ԱՆՀԱՇՈՒԵԼԻ ՕՐԵՐ… — էջ 1
Արքմենիկ Նիկողոսեան, ԹՄԿԱԲԵՐԴԻ ԱՌՄԱՆ ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿ — էջ 2
Նորա Պարութճեան, ՑԱՆԿԱՄ ՏԵՍՆԵԼ ԶԻՄ ԱՐՑԱԽ — էջ 8
Արմենակ Եղիայեան, ՓՈՔՐԻԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ (Բ.) — էջ 9
Վրէժ-Արմէն, ԱՍԱՆԿ ԲԱՆԵՐ — էջ 15
Հերմինէ Աւագեան, * * * — էջ 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *