«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»-Ի 2019 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

Արտաշէս Շահբազեան, ԵՂԲՕՐՍ ՏԱՆ ՃԱՄԲԻՆ էջ 1
Ֆելիքս Բախչինեան, ՀԱՅԵ՛Ր, ՍԻՐԵՑԷՔ ՄԻՄԵԱՆՑ էջ 4
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»-Ի ՎՐԱՅ — Գ. էջ 6
Ն. Պէրպէրեան, ՍԻՐՈՅ, ԹԱԽԻԾԻ ԵՒ ՔՆՔՇԱՆՔԻ ԱՆՄԱՀ ՔՆԱՐԵՐԳԱԿԸ — 125-ամեակ Մատթէոս Զարիֆեանի (1894-1924) ծննդեան էջ 8Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ — Զ. էջ 10
«ՀՈՐԻԶՈՆ ԳՐԱԿԱՆ»-Ի 2018 ՏԱՐՈՒԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆԸ էջ 14
ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 10 — ԺՊՏԱՄԱՐՏ» ՀԱՏՈՐԸ էջ 16

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

Վեհանոյշ Թեքեան, ՍԱՂՄՈՍ ՁԱՅՆԻ ԵՒ ԼՌՈՒԹԵԱՆ էջ 1
ՍԱՂՄՈՍՔ էջ 2
Մ., 1994. ԾԱՂԿԱԾ ԽՐԱՄԱՏՆԵՐ (խմբ. Հերմինէ Աւագեան) էջ 3
Արա Մխսեան, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ էջ 5
ԿԱՐՕ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ էջ 6
Գէորգ Պետիկեան, ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ 150 ՏԱՐԵԿԱՆ Է էջ 7
Մարուշ Երամեան, Ի՞ՆՉ ԿԸ ԿՈՐՍՆՑՆԵՆՔ (Զուլալ Գազանճեանի մահուան 10-ամեակին առթիւ էջ 8
Զուլալ Գազանճեան, ՄՇՈՒՇԷՆ ԱՆԴԻ՞Ն էջ 9
Գրիգոր Ջանիկեան, ԱՐԵԱՆ ՏԱՐՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆԸ (Գրախօսութեան փոխարէն) էջ 10
Ս.Ա.Յ., «ՆԻՒԹԸ ՆԻՒԹ ԿԸ ԲԱՆԱՅ» (Վարդգէս Շամլեանի նոր գիրքը) էջ 11
«Հորիզոն գրական», ՊԱՏԻՒՍ ԱՐԺԱՆԱՒՈՐԱՑ էջ 11
Վարդգէս Շամլեան, ԱՆԴՐՇԻՐԻՄԵԱՆ ԶՐՈՅՑ ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔԵԱՆԻՆ ՀԵՏ էջ 12
Աբրահամ Ալիքեան, ԴԱՍԸՆԿԵՐՈՋՍ ՆՈՐ ԶՐՈՅՑԸ էջ 14
Բաբգէն Թոփճեան, ՀԱՅ ԼՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐԸ՝ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ. ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ էջ 15

ՄԱՐՏ

Մ., 1994. ԾԱՂԿԱԾ ԽՐԱՄԱՏՆԵՐ, Բ. մաս (խմբ. Հերմինէ Աւագեան) էջ 1
Լօլա Գունտաքճեան, ՆԻՒ ԵՈՐՔԻ ՓԱՊՈՒՂԻՆԵՐԸ էջ 4
Վեհանոյշ Թեքեան, ՍԱՂՄՈՍ ՀՈՎԻ, ՀՈՂԻ ԵՒ ՄԹՈՒԹԵԱՆ էջ 5
Գրիգոր Ջանիկեան, ԹՈՒՄԱՆԵԱՆԱԿԱՆ ՏԱՍՆԱԲԱՆԵԱՅ էջ 6
Քրիստ Խրոյեան, ՄԱՏԻՏԸ, ԵԹԷ ԳԻՏԵՄ ՄԵՌՆԵԼԻՔ ԵՄ՝ ՉԵՄ ՎՃԱՐԵՐ…, ՊԱՆԱՆԸ… էջ 8-9
Մանուշ Առուշանեան, ԳԻՇԵՐԵՐԳ ՍԻՐՈՅ էջ 10
Ալեքսանդր Թոփչեանի «Բանկ Օտոման»ը` պարսկերէն էջ 11
Վ-Ա.Ա., «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՏԼԱՍ»-Ը էջ 12
Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 11 – ԴԵԳԵՐՈՒՄՆԵՐ» հատորը էջ 13
Հ. Սահակ վրդ. Քէշիշեանի յիշատակին էջ 14
Արմենակ Եղիայեան, ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅ ԲԱՌԱՐԱՆԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՐՔԵՐ էջ 15

ԱՊՐԻԼ

Վեհանոյշ Թեքեան, ՄԻՒՌՈՆԻ ԵՒ ԱՍՏՂԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ էջ 1
Յակոբ Չոլաքեան, «ԿՌՆԱՎԻԼ» էջ 4
Մ., 1994. ԾԱՂԿԱԾ ԽՐԱՄԱՏՆԵՐ, Գ. մաս (խմբ. Հերմինէ Աւագեան) էջ 5
Քրիստ Խրոյեան, ԵՐԵՔ ՀԱՐԻՒՐԻՆ ՀՈ՞ԳԸ ՊԻՏԻ ԸՆԵՄ էջ 7
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»-Ի ՎՐԱՅ էջ 8
Նանար Սիմոնեան, ԿՆՈՋ ԿԵՐՊԱՐԸ ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹԻ ԵՐԿԵՐՈՒՄ էջ 10
Ալիս Յովհաննիսեան, «ՍԱ՞ՐՆ Է ՊԻՆԴ, ԹԷ՞ ՋՈՒՐԸ» էջ 12
Ա.Ա.Յ., Արփինէ Գոնիալեան Կռընիէի բանաստեղծական նոր հատորը՝ The Silent G էջ 13
Արմենակ Եղիայեան, ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՍԽԱԼ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ էջ 14

ՄԱՅԻՍ

Մ., 1994. ԾԱՂԿԱԾ ԽՐԱՄԱՏՆԵՐ, Դ. մաս (խմբ. Հերմինէ Աւագեան) էջ 1
Բորիկ Բաղդասարեան, Քերթուածներ էջ 3
Յակոբ Չոլաքեան, ՓԼՈՂ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ (Է.) էջ 4
Դանիէլ Վարուժան, ԱՆԴԱՍՏԱՆ էջ 6
Դոկտ. Մարի Ռոզ Աբուսէֆեան, ԻՐ ՑԵՂԻՆ ՍՐՏԻ ԶԱՐԿԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ՄՏԱԾ 135-ԱՄԵԱՅ ՄԵՐ ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ՝ ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՐԹԸ (Ա.) էջ 7
Արմենակ Եղիայեան, ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ ՍԽԱԼ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ էջ 14

ՅՈՒՆԻՍ

Նարինէ Յովհաննիսեան, ՊԱՏՄԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐՈՒ «ԱՅՐՈՒՈՂ ԱՅԳԵՍՏԱՆՆԵՐ» ՎԷՊԸ էջ 1
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»-Ի ՎՐԱՅ, Գ., էջ 8
Դոկտ. Մարի Ռոզ Աբուսէֆեան, ԻՐ ՑԵՂԻՆ ՍՐՏԻ ԶԱՐԿԵՐՈՒՆ ՄԷՋ ՄՏԱԾ 135-ԱՄԵԱՅ ՄԵՐ ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ՝ ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆԻ ԵՐԹԸ (Բ.) էջ 10
Լոյս տեսաւ Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 12 — ՀԱՆԳՈՅՑՆԵՐ» հատորը էջ 16

ՅՈՒԼԻՍ
Սոնա Թիթիզեան Կէտիկեան, ԻՆՔ ԱՅԼԵՒՍ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ ՉԷ… էջ 1
Թեհմինա Մարութեան, ԿԱՆԱՅՔ ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ
ԿԵԱՆՔՈՒՄ էջ 3
Հերմինէ Յովհաննիսեան, ԿԱՐԴԱԼՈՎ ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈՒՆՑԵԱՆԻ
«ՎԵՐՋԻՆ ԱՐԵՒԱԳԱԼԸ» էջ 11
Արմենակ Եղիայեան, ԹԱՏԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԹԷ
ԹԱՏՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ էջ 14
Սիմա Աբրահամեան, «ՀԱՅ ԿԻՆ» ՀԱՆԴԷՍԸ
ՀԱՐԻՒՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԻՏԻ ԸԼԼԱՐ էջ 16

ՕԳՈՍՏՈՍ

Խաժակ Այնթապեան, ԳԻԺ ԵՄ ԲԱՅՑ ՀԱՅ ԵՄ էջ 1
Արա Մխսեան, ՊԱՂ ԿԱԶՈԶ ՄԱՐՍՈՂԱԿԱՆ էջ 2
Սիրանոյշ Դւոյեան, ՎԱՉԷ ՍԱՐԳՍԵԱՆԻ ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ էջ 3
Բժ. Օհան Թապաքեան, ԲՆՈՒԹԵԱՆ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԵՐԵՒՈՅԹՆԵՐ էջ 12
Սոնա Թիթիզեան-Կէտիկեան, ՕՀԱՆ ԹԱՊԱՔԵԱՆԻ «ՅՈՒՇԵՐ ԵՒ ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՀԱԼԷՊԷՆ» ԳԻՐՔԸ էջ 13
Լոյս տեսաւ Զաւէն Պիպէռեանի ինքնակենսագրական ֆրանսերէն վէպը էջ 15

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

Խաժակ Այնթապեան, ՎԻՐԱՒՈՐ ԱՐԱԳԻԼՆԵՐՈՒ ԿԱՅԱՐԱՆԸ էջ 1
Գէորգ Պետիկեան, ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՐՈՂԸ էջ 2
Ն. Պէրպէրեան, ՀԱՅՈՑ ՍԻԶԻՖԵԱՆ ԵՐԹԻՆ ՄԵԾԱՏԱՂԱՆԴ ԵՐԳԻՉԸ՝ ՎԱՀԱՆ ԹՈԹՈՎԵՆՑ էջ 3
Վահան Թոթովենց, ՅՈՎՆԱԹԱՆ ՈՐԴԻ ԵՐԵՄԻԱՅԻ էջ 5
Նարինէ Յովհաննիսեան, ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԺԱՆՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 1920-1930-ԱԿԱՆ ԹԹ. ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԱՐՁԱԿՈՒՄ էջ 10
Արմենակ Եղիայեան, ՅԵՐ ԱՅՍՈՒ, ՅԵՏ ԱՅԴՈՒ, ՅԵՏ ԱՅՆՈՒ… էջ 15

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

Գրիգոր Ջանիկեան, ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ Է ՄԻԱՅՆ էջ 1
Անահիտ Չորպաճեան, ԹՈ՛Ղ ՍԷՐՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ ԵՐԲԵՔ ՉՄԱՐԻ էջ 6
Գառն, ԽՈԿՈՒՄՆԵՐ ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻԻ «ՄԱՏԵԱՆ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԵԱՆ»-Ի ՎՐԱՅ, Գ., էջ 8
Ի.Չ., ԹԱՒՐԻԶԻ Գ. ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԸ ԹԱՒՐԻԶ՝ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻՆ ԵՒ ՋՈՒԼՖԱ՝ Ս.ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՆՔԻՆ ՄԷՋ էջ 10
ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՅԸ՝ ԱՐԹՕ ՉԱՔՄԱՔՉԵԱՆ, 1933-2019 էջ 13
Ն.Պ-Չ., ԱՆՉԱՓ ՀԱԶՈՒԱԳԻՒՏ ԸՆԾԱՅ Է… էջ 14
Ս.Ա.Յ., ԿԱՐՕ ԱՐՍԼԱՆԵԱՆԻ «ԵԹԷ…»Ն էջ 15
Ռ. Քիփլինկ, «ԵԹԷ…», թարգմ, Մ.Իշխանի էջ 16

ՆՈՅԵՄԲԵՐ

Հերմինէ Աւագեան, ԲՈԼՈՐ ԵՐԱԶԱՆՔՆԵՐԸ ԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ՇՈՒՇԻ էջ 1
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Ա.) էջ 3
Ոչ եւս է բանաստեղծ Ժագ Ս. Յակոբեան էջ 8
Ժագ Ս. Յակոբեան, ՀԱՇՈՒԵՓԱԿ էջ 9
Վեհանոյշ Թեքեան, ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆ՝ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆԻՆ ԵՒ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆԻՆ ՄԻՋԵՒ էջ 9
Ժագ Ս. Յակոբեան, ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ էջ 10
Գէորգ Պետիկեան, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ԺԱԳ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ԱՆՄԱՐ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ էջ 11
Hervé Georgelin, BIBÉRIAN OU UN ARMÉNIEN DE TURQUIE QUI N’ENTENDAIT NI SE DÉROBER NI MENTIR էջ 12
Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ 13 – ԹԵԼԵՐ, ԹԵՒԱԾՈՒՄՆԵՐ» հատորը էջ 16

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ

Յովհաննէս Երանեան, ԵՐԵՔ ԱՄԻՍ ՅԵՏՈՅ էջ 1
Գէորգ Պետիկեան, ՆԱՄԱԿԻ ՄԸ ՈԴԻՍԱԿԱՆԸ էջ 4
Վրէժ-Արմէն, «ՍՏԵՂԾԵԼ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ԿԱՐԾԻՔ, ԸՆԹԵՐՑՈ՛Ղ ՍՏԵՂԾԵԼ», զրոյց Իշխան Չիֆթճեանի հետ էջ 5
Լօլա Գունտաքճեան, ՅԻՇԱՏԱԿ էջ 8
Նանար Սիմոնեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԻՒՆԸ (Բ.) էջ 9
Արմենակ Եղիայեան, ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԱՌԵՂԾՈՒԱԾ ՄԸ էջ 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *