Սեպտեմբեր 2018-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի սեպտեմբեր 2018-ի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *