Մեր 2017-ի թիւերուն բովանդակութիւնը

Ստորեւ ցանկը մեր անցեալ (2017) տարուան թիւերու բովանդակութեան.ՅՈՒՆՈՒԱՐ
Վեհանոյշ Թեքեան, ՊԱՐՈՅՐԸ ԵՒ ՊԱՂՈՅՂԸ էջ 1
ՊԱՐՈՅՐ ՄԱՍԻԿԵԱՆԻ ԽՕՍՔԸ՝ «ԿԱՊՈՅՏ ԱՊՐԻԼ»Ի ՔԱՑԱԽԱՁՕՆԻՆ էջ 5
Պարոյր Մասիկեան, ԱԹՈՌ ՄԸ… ՍՈՒՐ ՄԸ… ԵՒ ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՄԸ էջ 8
Պարոյր Մասիկեան, ԳԻՐՔՍ, ՏԷՐՏԷՐԸ ԵՒ ՃԱԲՈՆՑԻՆ էջ 9
Պարոյր Մասիկեան, ՀԱՅ ԳՐԱԳԷՏԸ էջ 9
Յարութիւն Քիւրքճեան, Շ. ՇԱՀՆՈՒՐ՝ ՎԵՐՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԱԾ ԵՒ ՎԵՐԱՅԱՅՏՆՈՒԱԾ էջ 10
Մատլէն Ս. Արիսեան, ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆԸ էջ 12
Բժ. Օհան Թապաքեան, ՄԵՐ ՍԱՓՐԻՉԸ էջ 13
Գ.Ե., ՄԵԾԱՐԱՆՔԻ ՀԱՆԴԻՍՈՒԹԻՒՆ ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ էջ 14
Ռուբէն Յովակիմեան, ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ՀՀ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ԱՐՄԷՆ ԱՄԻՐԵԱՆԻՆ էջ 15

ՓԵՏՐՈՒԱՐ
Յակոբ Քիւֆէճեան (Օշական), ԻՆՉՈ՞Ւ ԿԸ ՄԵՌՆԻՆՔ էջ 1
Մարինէ Ղազարեան, ԲԱՆԱՀԻՒՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ՝ ԲՆԱՇԽԱՐՀԻ ՔՆԱՐԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ էջ 5
Յակոբ Օշական, ԿԱՂԱՆԴ ԳԻՇԵՐՈՎ էջ 9
Գէորգ Պետիկեան, ԱՆԿԵՂԾ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹԻՒՆ էջ 11
ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
Անդրանիկ Պետրոսեան, ՀԱՅ-ԹՐՔԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ — ԹՈՒՐՔ-ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՇՏԵՑՄԱՆ
ՅԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ ՈՐՊԷՍ ԿԱՌՈՒՑՈՒԱԾՔԱՅՆԱՑԱԾ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԵԱՆ ՓՈՐՁ էջ 12
Ղուկաս Սիրունեան, ԿԱՐԴԱԼՈՎ ՎԵՀԱՆՈՅՇ ԹԵՔԵԱՆԻ «ԱՂՕԹՔՆԵՐ»Ը էջ 14
Ս.Ա.Յ., Իգնա Սարըասլանի ԴԷՊԻ ՀՈՐԻԶՈՆ հատորը էջ 15

ՄԱՐՏ
Սիրանոյշ Դւոյեան, ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆԸ էջ 1
Բժ. Օհան Թապաքեան, ՆԵՐՍԷՍ ՊԱՐՍՈՒՄԵԱՆ էջ 5
Գէորգ Պետիկեան, Ո՞ՒՐ ԵՐԳԵԼ ԵՒ Ո՞ՒՐ ԱՂՕԹԵԼ էջ 6
Կարօ Արսլանեան, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ էջ 8
Վիգէն Աւագեան, ՊԷՅՐՈՒԹԸ ԿԸ ՄՆԱՅ ԵՐԵՒԱՆԷՆ ԵՏՔ ՀԱՅ ԳԻՐՔԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԵԾԱԳՈՅՆ ԿԵԴՐՈՆԸ էջ 10
Յարութիւն Քիւրքճեան, ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ. ՏՈՒՆԴԱ՞ՐՁ էջ 14

ԱՊՐԻԼ
Հերմինէ Աւագեան, ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԸ ՄՆԱՑԻՆ ՀԵՌՒՈՒՄ ԿԱՄ ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ, ՈՐ ՉՄԱՆԿԱՑԱՒ… էջ 1
Վեհանոյշ Թեքեան, ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ, ՈՐ ՓԱՌԱՒՈՐԵՑ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ… էջ 3
Գէորգ Յակոբճեան, ՀԱՅԵԼԻ էջ 4
Հորաս Էնգդալ, ՎԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ՀԱՅ ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿԻ ՊԱՏՈՒՄԸ էջ 5
Աննի Ռոման, ՀԱՅԱՍՏԱՆՑԻ ՄԵԾ ՄԱՅՐԻԿՍ (Հատուածներ, թարգմ. Գրիգոր Ջանիկեանի) էջ 6
Սեդա Գանտահարեան, ՄՏԱԾՈՂ ՄԱՐԴՈՒՆ ՄԻՏՔԸ ՄԻՇՏ ԱՆՎԵՐՋ Է էջ 10
Զաւէն Պիպեռեան «Անկուտի սիրահարներ», Բ. հրատ. էջ 11
Կարինէ Ռոբերտի Միքայէլեան, ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ԽՕՍՔԱՐՈՒԵՍՏԸ էջ 12
Համօ Սահեան, ԱՌԱՋԻՆ ՍԷՐՍ էջ 14
Պարոյր Սեւակ, ԱՆԾԱՆՕԹՈՒՀՈՒՆ էջ 14
Թ.Տ.Գ., ՍԷՐԸ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ էջ 15

ՄԱՅԻՍ
Վրէժ-Արմէն, ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆ ՄԻՇՏ ՄԵԶԻ ՀԵՏ էջ 1
Սիմոն Սիմոնեան, ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ԽԱՉԱՁԵՒԵԼ էջ 4
Մարգար Շարապխանեան, ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑ, ՄԱՐԴՆ ՈՒ ԳՈՐԾԸ էջ 7
Յակոբ Կարապենց, ԳՐՈՂՆ ՈՒ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆԸ էջ 10
ԲԺ. Օհան Թապաքեան, ԼԵՒՈՆ ՀԻՄԻՏԵԱՆ՝ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅ ՀՐՇԷՋԸ էջ 14
Փանոս Ճերանեան, բանաստեղծութիւններ էջ 15
ՈՉ ԵՒՍ Է ՓԻԹԵՐ ՍՈՒՐԵԱՆ էջ 16

ՅՈՒՆԻՍ
Գէորգ Յակոբճեան, ՅՈՒՇԱՆԿԱՐ էջ 1
Խաժակ Այնթապեան, ԳԻՐՔ ՈՒ ԲՐԻՆՁ էջ 3
Մարգարիտ Խաչատրեան, ՀԱՄԱՍՏԵՂԻ ԱՂՕԹԱՄԱՏԵԱՆԸ էջ 4
Վրէժ-Արմէն, Գրիգոր Աճէմեան, ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻՆ ԱՆՄԱՀԱՑՆՈՂ ԿՈԹՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՄԸ էջ 12
ՄԻՇՏ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸ պատրաստեց՝ Մատլէն Ս. Արիսեան էջ 16

ՅՈՒԼԻՍ
Պերճուհի Աւետեան, ՕԹՈՍՏՐԱՏԸ էջ 1
Գէորգ Պետիկեան, ՄԷԿ ԾԱՂԻԿՈՎ ԱԼ ԳԱՐՈՒՆ ԿՈՒ ԳԱՅ էջ 4
Բժ. Օհան Թապաքեան, ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՅՈՒՇԵՐ ԵՐԱԶԱՅԻՆ ՀԱԼԷՊԷՆ — ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԲԱՂՆԻՔ էջ 5
Վիգէն Ա., ԲԱԴԵՐԸ ԵՐԵՔՆ ԷԻՆ էջ 7
Սօսի Միշոյեան Տապպաղեան, բանաստեղծութիւններ էջ 11
«Մէկ է մեր ճակատագիրը» — Հրանդ Մարգարեանի հարցազրոյցը «Գրական թերթ»ին էջ 12
ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
Ռ. Հատէճեան, ԳՐԻԳՈՐ ՀՈԹՈՅԵԱՆԻ ԲԱՐՈՅԱԽՕՍԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԱԾՔՆԵՐԸ էջ 13
Հ.Գ., Վրէժ-Արմէնի «ՈՍՏԱՅՆ — 6 ԺԱՄԱԴՐԱՎԱՅՐ» նոր հատորը էջ 14
Ս.Ա.Յ., Մարիան Մեսրոպեան ՄագԳըրտիի «ՍՈՒՐԲ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ» աշխատութիւնը էջ 15
Վսեմ առաքելութեամբ էջ 15

ՕԳՈՍՏՈՍ
Խաժակ Այնթապեան, ԿԸ ՅԻՇԵ՞Ս, ՄԱՍԻՍ էջ 1
Ժագ Ս. Յակոբեան, 100-ԱՄԵԱԿ էջ 3
ԺԱԳ Ս. ՅԱԿՈԲԵԱՆ՝ 100 ՏԱՐԵԿԱՆ էջ 3
Ժագ Ս. Յակոբեան, ՄԵՆՔ էջ 5
Ժագ Ս. Յակոբեան, ԿԱՆՔ ՈՒ ԿԸ ՄՆԱՆՔ էջ 5
Արտեմ Յարութիւնեան, ՆԱ ԻՐ ԴՐՈՇՄՆ Է ԴՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՎՐԱՅ (Անահիտ ԹՈՓՉԵԱՆ — Դիմանկարի փորձ 70-ամեակի առթիւ) էջ 6
Մովսէս Հերկելեան, ԿԵԱՆՔԻ ՄԷՋ՝ ԿԸ ԽԱՂԱՅ, ԲԵՄԻ ՎՐԱՅ՝ Կ՚ԱՊՐԻ էջ 9
Բժ. Կարպիս Հարպոյեան, ՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԵՐ ԵՒ ԳԻՐՔԵՐ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ — 1850-1980 էջ 11
Կեանքից հեռացել է Պերճ Զեյթունցեանը էջ 14
Մահացել է մանկագիր Ղուկաս Սիրունեանը էջ 14
Արմենակ Եղիայեան, ԵՒ ԱՅԼՆ… ԵՒԱՅԼՆ… ԵՒՆ էջ 15

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
Վեհանոյշ Թեքեան, ՑԱՒԸ՝ ՄԷԿԷՆ ՏԱՍԻ ՄԻՋԵՒ էջ 1
Գրիգոր Ջանիկեան, ՃԱՅԻ ՃԱԽՐԱՆՔԸ էջ 8
Վարուժ Չիլինկիրեան, ՊԱՏՃԱՌԸ էջ 11
Սոնա Թիթիզեան, ԱՒԵՏԻՍ ԱՒԵՏԻՍԵԱՆԻ «ԱՌԱԿՆԵՐ»Ը էջ 13
Աւետիս Աւետիսեան, ԳԱՅԼԻՆ ՆԱԽԱՆՁԸ էջ 13
Աւետիս Աւետիսեան, ԻՂՁ էջ 14
Աւետիս Աւետիսեան, ՁՕՆ ԵՐԵՒԱՆԻՆ էջ 14
Անոյշ Ակներեան, ՀԱՅԱՑՈՒԱԾ ՕՏԱՐ ԲԱՌԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԸ էջ 15
Բժ. Կարպիս Հարպոյեան, ՀԱՅ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՅԻՆ ՊԱՐԲԵՐԱԹԵՐԹԵՐ ԵՒ ԳԻՐՔԵՐ ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԷՋ — 1850-1980 — Բ. մաս էջ 16
Մատլէն Ս. Արիսեան, 20-ՐԴ ԴԱՐՈՒ ՍՓԻՒՌՔԱՀԱՅ ԳՐՈՂ ՎԱՐԴԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ էջ 22
Արմենակ Եղիայեան, Կ՚ՈՒԶՈՒԻ էջ 23

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
Նաիրա Աբրահամեան, ՀՈՂԷ ԿՏՈՒՐԻՆ էջ 1
Գրիգոր Ջանիկեան, ՆՈՐ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆ, ՆՈՐ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐՆԵՐ էջ 3
Գէորգ Պետիկեան, ԱՊՐԵ՛Ս, ՏԷՐ ՊԱՊ… էջ 4
Յասմիկ Ինճէճիկեան, ՊԵՏՐՈՍ ԱԼԱՀԱՅՏՈՅԵԱՆԻ ՎԱՆ-ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆԻ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՐՈՇ ԵՐԳԱՅԻՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ԳՐՔՈՅԿԸ էջ 6
Բժ. ՕՀԱՆ ԹԱՊԱՔԵԱՆ, «ԷՐԻԿ-ԿՆԻԿ» էջ 11
Էլիզ Շարապխանեան, ՄՈՎՍԷՍԻՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԻՒՆԸ (ՄԱՀՈՒԱՆ Ա. ՏԱՐԵԼԻՑԻՆ ԱՌԹԻՒ) էջ 12
Մովսէս Պչաքճեան, ԲԱՐԵՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆ (հատուածներ) էջ 13
ԳՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
Ս.Ա.Յ., ԴՈԿՏ. ՌՈՒԲԻՆԱ ՓԻՐՈՒՄՆԵԱՆ ԿԸ ՀՐԱՏԱՐԱԿԷ ՍՏԱԼԻՆԵԱՆ ԱՐՀԱՒԻՐՔՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՏՈՐ ՄԸ էջ 14
ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ՎԱՀԱՆ ԹԷՔԷԵԱՆԷՆ՝ «ԵՐԿՈՒ ԴՐԱԽՏՆԵՐԸ» էջ 15

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
Լուսինէ Եղեան, * * * էջ 1
ՏԱՐԻ ՄԸ ԱՐԴԷՆ, Ռուբէն Յովսէփեանի մահուան Ա. տարելիցն է էջ 3
Կարինէ Յարութիւնեան, Հարցազրոյց Ռուբէն Յովսէփեանի հետ էջ 3
Ռուբէն Յովսէփեան
ՆՌՆԵՐ էջ 5
ՎԵՐԱԴԱՐՁ էջ 6
ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՇԵՐԸ (հատուած «Խաչատուր Աբովեան» անաւարտ վէպէն) էջ 8
Գէորգ Պետիկեան, ԳՐԵԼ էջ 11
Արմենակ Եղիայեան, Լալա Միսկարեանի «Ծիրանի ոգիներ» հատորը էջ 14

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
Վրէժ-Արմէն, ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ ԱՍՈՒԼԻՍ ՄԸ ԷԴՄՈՆԴ ԱՒԵՏԵԱՆԻ ՀԵՏ էջ 1
Փանոս Ճերանեան, ԵՐԿՏՈՂ՝ ՀԵՌԱՒՈՐ ԸՆԿԵՐՈՋ ՄԸ էջ 11
Ռուբէն Յովսէփեան, ՎԵՐՋԻՆ ԳԻՇԵՐԸ (հատուած «Խաչատուր Աբովեան» անաւարտ վէպէն, Բ. մաս) էջ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *