Դեկտեմբեր 2016-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի 2016 դեկտեմբերի թիւին նիւթերը կը գտնես այս էջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *