ԿԱՊՈՅՏ ՈՒ ԴԵՂԻՆ

Ռ. ԽԱԺԱԿ

կապոյտ ու դեղին,
կապոյտ ու դեղին,
աշխարհը դարձած է
կապոյտ ու դեղին:
հեռատեսիլը կը բանամ՝
կապոյտ ու դեղին:
համակարգիչիս մէջ՝
կապոյտ ու դեղին:
թերթերը ներկուած՝
կապոյտ ու դեղին:
կուրծքի ժապաւէններ՝
կապոյտ ու դեղին:
աշխարհը դարձած է
կապոյտ ու դեղին:

* * *

ինչո՞ւ չներկուեցաւ աշխարհը
գոյներովս երեք:
աւելի քի՞չ սիրուն են
ինծի վիճակուած
երանգները:
աւելի քիչ ներդաշնա՞կ են
արդեօք.
թէ ազգակից մանուկներն իմ
շատ թուխ են,
աչքերը շատ մութ են,
ձեր բոլորին համար:
երանի ըլլային
կապուտաչեայ,
դեղնորակ,

աշխարհին համար ընդունելի
կապոյտ ու դեղին:

* * *

կապոյտ ու դեղին,
կապոյտ ու դեղին,
աշխարհը դարձած է
կապոյտ ու դեղին:
հեռատեսիլը կը բանամ՝
կապոյտ ու դեղին:
համակարգիչիս մէջ՝
կապոյտ ու դեղին:
թերթերը ներկուած՝
կապոյտ ու դեղին:
կուրծքի ժապաւէններ՝
կապոյտ ու դեղին:

աշխարհը չի փոխուիր
կապոյտ ու դեղին:

2022, Երեւան

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *