ԱՂԱՒՆԻՆԵՐԸ

ԼՕԼԱ ԳՈՒՆՏԱՔՃԵԱՆ

Դրացիներս փոխադրուեցան.
մէկը, ապա երկրորդը
կամաց-կամաց
հաւաքեց ապրանքները.
մէկ առ մէկ
պարպուեցան տուփերը
ու քաշեցուաւ դուռը։

Հիմա՝ յարկաբաժինը
պարապ է ու
կամաց-կամաց
աղաւնիները կու գան
ուր որ երաժիշտները
կ՚ապրէին։

Իրիկուան դէմ,
քով քովի նստած
ամեն պատուհաններուն սեմին՝
աղաւնիները կարծես մտիկ կ՚ընեն
ներսի ստուերները
ինչպէս ես՝
մեղեդիներուն յիշատակը։

Նիւ Եորք

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *