ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ — ՄԱՅԻՍ 2017

Հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն, այլեւ բարեկամներէ շնորհակալութեամբ ստացած ենք Հորիզոնի, Հորիզոն գրականի կամ աւագ խմբագրի անունին՝

Մորիս Բլանշոյ, ՎԻՊՈՒՄՆԵՐ, թարգմանութիւնը եւ վերջաբանը՝ Մարկ Նշանեանի, Ինքնագիր գրական ակումբ, 280 էջ

Արա Գազանճեան, ՏՈՂԱՐԿԱԽ, Լոս Անճելոս 2015, 98 էջ

Ռ. Հատտէճեան, ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ, հատոր Ը. (Յուշատետր — 85) Իսթանպուլ 2015, 328 էջ

Ռ. Հատտէճեան, ՊՏՈՅՏ ՄԸ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒԻ ԲԱՌԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ, հատոր Թ. (Յուշատետր — 86) Իսթանպուլ 2017, 287 էջ

Գրիգոր Ջանիկեան, ԳՈՂԳՈԹԱ, ՎՄՎ-Պրինտ, Երեւան 2017, 60 էջ

ԲԱԶՄԱՎԷՊ Հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդէս, թիւ 1-2 2013, Վենետիկ Ս. Ղազար, 350 էջ

ԲԱԶՄԱՎԷՊ Հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդէս, թիւ 3-4 2013, Վենետիկ Ս. Ղազար, 382 էջ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *