ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ — ԱՊՐԻԼ 2017

Հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն, այլեւ բարեկամներէ շնորհակալութեամբ ստացած ենք Հորիզոնի, Հորիզոն գրականի կամ աւագ խմբագրի անունին՝

Ժիրայր-Վահէ Մալճեան, ԱՆԴՐԴՈՒԵԼԻՆ, հրատ. Գէորգ Մելիտինեցի գրական մրցանակի, Անթիլիաս 2016, 263 էջ

Աւետիս Բայրամեան, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԴԱՐԱՆ, Լոս Անջելես 2012, 708 էջ

Հայկ Դեմոյեան, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՊՈՐՏԸ եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան կայսրութիւնում, Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-ինստիտուտ, Երեւան 2015, 274 էջ

ՄԱՐՏ 2017-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի մարտի թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի փետրուարի թիւի նիւթերը կը գտնես այս էջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԳՐՔԵՐ — ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2017

Հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն, այլեւ բարեկամներէ շնորհակալութեամբ ստացած ենք Հորիզոնի, Հորիզոն գրականի կամ աւագ խմբագրի անունին՝

—            Գուրգէն Մահարի, ՉԱՐԵՆՑ-ՆԱՄԷ (յուշեր, յօդուածներ), աշխատ. Գրիգոր Աճէմեանի, Երեւան 2012, 267 էջ

—            Գուրգէն Մահարի, ԱՅՐՈՒՈՂ ԱՅԳԵՍՏԱՆՆԵՐ, աշխատ. Գրիգոր Աճէմեանի, Գրական ուղի մատենաշար թիւ 2, Երեւան 2004, 784 էջ

—         Զարեհ արք. Ազնաւորեան, ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԱՏԹԷՈՍՒ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ, Գառնիկ աւ. ք. Գ. (խմբ.), Բան եւ գիր մատենաշար թիւ 8, Մոնթրէալ 2016, 527 էջ

—            Գառնիկ աւ. ք. Գ. (խմբ.), ՆԵՐՄԱՆ ՀԱՐՑԸ, ժողովածոյ, Բան եւ գիր մատենաշար թիւ 9, Մոնթրէալ 2017, 160 էջ

—            ԲԱԶՄԱՎԷՊ, հայագիտական-բանասիրական-գրական հանդէս, 1-2 2014 (նուիրուած հայկական ճարտարապետութեան), Վենետիկ, Ս. Ղազար, 248 էջ

Յունուար 2017-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի յունուարի թիւին նիւթերը կը գտնես այս էջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ

 

Դեկտեմբեր 2016-ի թիւը

Սիրելի ընթերցող,

«Հորիզոն գրական»ի 2016 դեկտեմբերի թիւին նիւթերը կը գտնես այս էջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱԶՄ