ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 2019-Ի ԹԻՒԸ

Սիրելի ընթերցող,«Հորիզոն գրական»ի սեպտեմբեր 2019 թիւի նիւթերը կը գտնես այս կայքէջին վրայ, իսկ տպագրեալ թիւի ելեկտրոնային տարբերակը կրնաս ունենալ հետեւելով այս կապին։

Բարի ընթերցում։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *